361

Toveri
Maarit

Hallitusammattilainen (HHJ PJ) ja yrittäjä

Tapanila

s. 1955

maarit.toveri@itex.fi

          Kuuleva, vuorovaikutteinen ja taloudellisesti vahva Helsinki!

 

Olen 65-vuotias hallitusammattilainen ja pienyrittäjä. Asumme mieheni kanssa Tapanilassa. Arkea rytmittävät työn ja luottamustehtävien lisäksi lapsemme perheineen ja huolenpito iäkkäistä vanhuksistamme. Kokemusta työelämästä, esimiehisyydestä ja johtamisesta eri toimialoilta on kertynyt yli 40-vuotta, viimeiset 10 vuotta ennen hallitusammattilaiseksi ja pienyrittäjäksi siirtymistä toimin valtakunnallisen asumisoikeusyhtiön toimitusjohtajana. Painopiste on edelleen asumisen palveluissa ja alan luottamustehtävissä.

Helsingin kuntapolitiikkaan ja Kokoomukseen tulin mukaan jo nuorena opiskelijana. Sen jälkeen olen toiminut luottamushenkilönä monissa hallituksissa ja lautakunnissa. Nyt olen KOY Auroranlinnan hallituksessa varapuheenjohtajana ja Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaostossa varajäsenenä.

Helsingin kehittäminen kaipaa mielestäni nykyistä enemmän kaikkien helsinkiläisten, mutta erityisesti paikallisten asukkaiden ja yrittäjien näkemysten huomioonottamista, parempaa vuoropuhelua eri näkökulmista ja avoimempaa asioiden valmistelua.

Kerro kavereillesi