Varautuminen on muutakin kuin kotivara – mutta sekin on tärkeää!

Tiedotteet

 

 

Epävarma maailmantila ja sota Euroopassa herättävät huolta varmasti kaikissa meissä. Epävarmuuden kasvaminen on saanut monet meistä pohtimaan aktiivisemmin omaa varautumista sekä myös kotimaan pärjäämistä poikkeustilanteissa. Huoltovarmuuden merkitys tiedostetaankin yhteiskunnassa entistä laajemmin.

Monelle meistä konkreettisin varautumisen keino on aktiivisesti uutisissa muistutettu 72 tunnin kotivara. Se tarkoittaa kotona olevaa varastoa ruokaa ja juomaa poikkeustilannetta varten. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, jos kauppaan ei pääse sairastumisen vuoksi. Valistunut kansalainen ylläpitääkin kotivaraa myös arjen poikkeustilanteita varten ja varmistaa jatkuvasti sen käyttökelpoisuuden.

Yhteiskunnan elintarvikehuollon tulee perustua kansalliseen maataloustuotantoon, jonka toimintaedellytyksiä voimme parantaa muun muassa vaikuttamalla EU:n maatalouspolitiikkaan. Ruuan osalta Suomi on noin 80 %:sti omavarainen, mutta tuotanto edellyttää tuontimateriaaleja kuten lannoitteita.

Ruokahuollon osalta ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi sähkökatkot. Sähkökatko tarkoittaa lähes poikkeuksetta kauppojen sulkemista eli lähes 90 %:a liikkeistämme menee kiinni. Tämän johdosta on tärkeää huolehtia siitä, että meillä on varmistettu kauppapisteverkosto, joka toimii myös häiriötilanteissa. Sairaaloidemme lääkevarastoihin on myös tärkeää kiinnittää huomiota ja huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirit nostavat lääkkeiden materiaalista varastointia. Toimialakohtaisten uhkatekijöiden tunnistaminen ja niihin varautuminen on ennakointia parhaimmillaan.

Varautumista ja kansallista kriisinkestävyyttä voi edistää myös omilla kulutusvalinnoilla – jokainen meistä on tärkeä huoltovarmuustoimija. Vaikka kansainvälinen kauppa on pienen maan etu, niin omalla ostoskäyttäytymisellä on hyvä tukea myös kotimaista tuotantoa ruoassa, lääkkeissä sekä muissa hyödykkeissä. Näin pystymme varmistamaan huoltovarmuuden myös kansainvälisen kaupan häiriöitä kohdatessamme.

Vapaissa demokratioissa yksi kaikkein vahvimmista varautumiskeinoista on yhteiskunnallisen vakauden ja yhteiskunnan koheesion vahvistaminen. Tässä informaatiovaikuttamisen torjuminen, polarisaation ja syrjäytymisen vähentäminen sekä kansalaisten poliittisen valveutuneisuuden lisääminen ovat tehokkaita toimia. Samalla pystytään myös vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. On nimittäin selvä, että kun kaikki kokevat olevansa samassa veneessä, ei yksittäiset maailmanpolitiikan laineet sitä kaada.

Pihla Keto-Huovinen
Kokoomusnaisten puheenjohtaja