Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä viipymättä

Kannanotot

 

Kannanotto

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri:

Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä viipymättä

Me kokoomuksessa olemme jo pitkään kannattaneet Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. Sillä vahvistaisimme Suomen puolustuksen lisäksi Euroopan turvallisuutta. Tällä hetkellä on arvioitu, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta tilanne Euroopassa on hyvin jännitteinen ja Venäjän naapurimaana meillä ei ole enää aikaa viivytellä.

Suuri osa Euroopan unionin jäsenmaista on puolustusliitto Naton jäsenmaita. Hallitusohjelmassa myös todetaan, että Nato-jäsenyyttä tarkastellaan tarpeen mukaan reaaliaikaisesti, ottaen huomioon kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset. Nyt muutokset ovat sellaisia, että Suomen on viipymättä haettava Nato-jäsenyyttä, mahdollisuuksien mukaan yhdessä Ruotsin kanssa.

Suomalaisten enemmistö on tällä hetkellä Nato-jäsenyyden kannalla. YLE:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa ovat kääntäneet myös niiden kantoja, jotka ovat olleet Nato-jäsenyyden suhteen epäileväisiä tai ovat olleet sitä vastaan. Helmikuisen kyselyn tulosten mukaan 53 % kannattaa liittymistä Natoon, kun puolestaan vuonna 2017 kannattajia oli 19 %.

Venäjän rajamaista Suomi on tällä hetkellä ainoa Natoon kuulumaton valtio, jossa ei ole venäläisiä sotilaita läsnä. Naton antama puolustuksellinen apu sekä sen tarjoamat turvatakuut koskevat vain jäsenvaltioita. Suomi on jo tehnyt Naton kanssa yhteistyötä, vain päätösvalta sekä turvatakuut puuttuvat. Suomi kuuluu länteen, Suomi kuuluu Natoon.