Gynekologipalveluiden tasapuolinen saatavuus varmistettava

Kannanotot

Kannanotto

Naistentauteihin erikoistuneen gynekologin vastaanottokäynnit kuuluvat jokaisen naisen elämään.  Valitettavasti erikoislääkärin vastaanotolle pääsy riippuu asiakkaan maksukyvystä. Julkisessa terveydenhuollossa naistentautien erikoislääkärin vastaanotto vaatii yleislääkärin tutkimusta ja lähetettä. Suoraa ja nopeaa tietä hoitoon ei ole.

Yhä useampien naistentautien osalta on tunnistettu tarve aikaiselle  diagnosoinnille ja hoidolle. Esimerkiksi elämänlaatua selkeästi huonontava, krooninen ja hedelmällisessä iässä olevia naisia vaivaava tauti endometrioosi, voidaan hoitaa alkuvaiheessa hormonaalisella  lääkehoidolla, mutta vaatii leikkaushoitoa pitkittyessään. Samoin esimerkiksi PCOS eli monirakkulaiset munasarjat on huonosti tunnistettu, usein jo nuoruudessa vaivaa aiheuttava, mutta vasta hedelmällisessä iässä diagnosoitu sairaus. Noin 5-15% suomalaisnaisista  kärsii PCOS:tä. Monien potilaiden elämänlaatu paranisi merkittävästi, jos tarpeellinen hoito aloitettaisiin aikaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä sairauden diagnosointi kuitenkin viivästyy  merkittävästi, sillä monet oireista ohitetaan murrosikään liittyvänä normaalina vaihteluna.

Osalla naisista on mahdollisuus hakeutua tarvittaessa suoraan gynekologipalveluiden piiriin Kelan korvatessa osan  lääkärinpalkkioista. Valitettavasti korvauksen osuus on pieni, mikä vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen.  Terveydelliset vaivat saattavat pitkittyä hoitoon pääsyn viivästyessä. Osa jättää lääkärille  hakeutumisen kokonaan. Hoitoa tarvitsevat potilaat ovat eriarvoisessa asemassa  varallisuutensa ja tulojensa perusteella.

Tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassaan sitoutunut Marinin hallitus ei ole esittänyt  ratkaisua ongelmaan, päinvastoin. Nykyisiä kela-korvauksia halutaan pienentää tai jopa poistaa  kokonaan. Tällä olisi negatiivinen vaikutus naisten terveyteen ja tasa-arvoon. Hallituksen väläyttelemien  suunnitelmien sijaan Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin mielestä tulisi keskittyä purkamaan jonoja sekä aikaistamaan hoitoon pääsyä ohjaamalla asiakkaat  tarvittaessa yksityislääkärin vastaanotoille palveluseteleiden tai kohtuullisten kela-korvausten turvin.