Hallituksen budjettiriihen jääkylmä arvovalinta – luvattuja rahoja ei heru vanhuspalveluihin

Blogi

Vasemmistovihreän hallitus on tehnyt ruman arvovalinnan
rikkoessaan jo ennen vaaleja ja hallitusohjelmassaan antamansa lupauksensa korjata
vanhuspalvelujen epäkohdat.

Hallituksen budjettiesityksessä otetaan ripeästä
talouskasvupyrähdyksestä piittaamatta lähes 7 miljardia lisävelkaa. Sama
runsaskätinen rahanjako ja vastuuton velanotto on jatkunut koko hallituskauden,
mutta luvattuja määrärahoja ei vieläkään vanhusten huollon epäkohtiin ole
herunut.

Kokoomuksen vaateessa lunastaa vanhuspalvelulupaus ei ole
kyse lisämenojen ehdottamisesta, vaan vaateesta hallitukselle laittaa asiat
tärkeysjärjestykseen. Kokoomus ei hyväksy sitä, että vanhuspalvelulupaus
rikotaan räikeästi. Eduskunta ja koko Suomi odottavat hallitukselta rehellisiä
vastauksia siihen, miksi vanhusten asia sysättiin hallituksen arvovalinnoissa
syrjään.

Hallitus on päin vastoin omilla toimillaan heikentänyt
vanhustenhuollon ennestään vaikeaa tilannetta. Ympärivuorokautiseen hoivaan
pääsy ja kotihoidon saatavuus ovat vaikeutuneet hallituksen säätämän
hoitajamitoituslain valuvikojen takia. Kotihoidossa olevat vanhukset ovat yhä
iäkkäämpiä ja usein muistisairaita. Yhä useampi vanhus jää yksin ilman apua.
Monet arvokasta työtä tekevät hoitajat ja omaishoitajat ovat ylikuormitettuja.

On myös järkyttävää, että ministeri Kiurun johdolla
valmisteltu tilannetta korjaamaan odotettu vanhuspalvelulain kokonaisuudistus
on saanut juuri päättyneellä lausuntokierroksella täystyrmäyksen: esityksestä
puuttuvat sekä ratkaisut, että rahoitus keskeisiin ongelmiin. Akuuttiin
hoitajapulaan ei esityksessä löydy mitään vastauksia.

On vakava virhe, että hoitajamitoitukseen ei
hallitukselta herunut riittävästi euroja, vaan vastuuta siirretään seuraavalle
hallitukselle. Puuttuvia euroja nyhdetään valmistelemalla leikkauksia
esimerkiksi sote-palveluiden rahoituksesta ja kelakorvauksesta. Hoitajamitoitus
tulee voimaan täysimääräisesti vasta hallituskauden lopussa, koska hallitus
jätti rahanjaossaan ikäihmiset monin osin ulkopuolelle.

Tilanne on valtava järkytys ikäihmisten palveluihin
korjausta luottavaisesti odottaneille suomalaisille, apua tarvitseville
ikäihmisille sekä suurta työtaakkaa kantavalle henkilöstölle.

Valopilkku budjetissa on hallituksen suunnanmuutos
suhtautumisessa kotitalousvähennykseen. Vasemmistovihreä hallitus leikkasi
ensitöikseen kotitalousvähennystä. Ensi vuoden budjettiin esitetään
aloitettavaksi kaksivuotista kokeilua, jossa vähennyksen enimmäismäärää
korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia nostetaan 40:stä
60:een silloin, kun kyse on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto on vedonnut hallitukseen,
jotta kokeilun yhteydessä voitaisiin kotitalousvähennystä kokonaisuudessaan
myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille ja poistaa vähennyksestä omavastuu. Olen
tehnyt asiasta eli senioreiden superkotitalousvähennyksestä marraskuussa 2020
lakialoitteen ja siihen liittyvän toimenpidealoitteen.
Superkotitalousvähennyksessä senioreiden verovähennysoikeutta kasvatettaisiin
70 prosenttiin. Nykyinen 100 euron omavastuu poistettaisiin. Lisäksi palvelujen
ostoon annettaisiin enintään 1200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot
eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Senioreiden superkotitalousvähennyksellä
ihminen voi valita tarvitsemansa palvelut, jotka kuuluvat kotitalousvähennyksen
piiriin.

Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että hoitajia on
riittävästi niin ympärivuorokautisessa hoivassa kuin kotihoidossa ja
omaishoitajien tukena. Seniorit ovat hyvin erilaisessa elämäntilanteissa ja
siksi palveluihin tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Kokoomus on esittänyt
vaihtoehtobudjetissaan asiaan kestäviä ratkaisuja.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Ota kantaa