Kokoomus ja kristillisdemokraatit jättivät eriävän mielipiteen valtiovarainvaliokunnan lausuntoon sote-uudistuksesta

Blogi // Tiedotteet

Tiedote 4.5.2021

Julkaisuvapaa heti

Valtiovarainvaliokunta
antoi lausuntonsa hallituksen sote-esityksestä. Kokoomus ja
Kristillisdemokraatit jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen. Puolueet
esittivät lakiehdotusten hylkäämistä, sillä uudistus ei paranna ihmisten
palveluita, mutta heikentää julkista taloutta.

“Kuulimme
valiokunnassa Suomen parhaita asiantuntijoita, joiden lähes yksimielinen näkemys
oli, ettei uudistus sisällä kannustimia laadukkaaseen ja tehokkaaseen
palvelutuotantoon. Uudistumista Suomessa väistämättä tarvitaan, jotta kasvava
hoidon tarve voidaan taloudellisesti kestävästi järjestää. Hallituksen esitys
kuitenkin tarkoittaa suoraan ja rajua heikennystä nykytilanteeseen”,
kansanedustaja ja kokoomuksen valtiovarainvaliokuntaryhmän vastaava Timo
Heinonen sanoo.

“Hallituksen
malli johtaa sosiaali- ja terveysjärjestelmämme nykyisen vahvuuden, julkisen ja
yksityisen sektorin hyvän ja kustannustehokkaan työjaon hylkäämiseen. Sen
seurauksena tulee olemaan sote-sektorin palveluiden romuttuminen, mutta myös
kuntien elinvoima- ja koulutuspalveluiden leikkaukset sekä kasvavat
kustannukset. Tämä on myrkkyä haja-asutusalueiden elinvoimalle ja
palvelutarjonnalle. Asiantuntijoiden palautteen perusteella esitykseen
sisältyvät kannustimet on rakennettu vastoin tavoitetta kiihdyttämään
hyvinvointialueiden kustannuskasvua. Hallituksen sote-uudistuksen hyväksyminen
heikentää siis palveluiden lisäksi myös julkista taloutta”,
kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Essayah sanoo.

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaan mukaan kaupunkien ja kuntien
kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä on uhattuna, jos esitys hyväksytään.

“Maakuntasote-esitys
murentaisi sote-palveluiden lisäksi kaupunkien mahdollisuuksia järjestää
laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta. Esitys näivettää kaupunkien
elinkeinopolitiikan ja globaalisti kilpailukykyisen kaupungin
toimintaedellytyksiä. Turmiolliset vaikutukset ulottuisivat koko
kansantalouteen. Esityksen hylkääminen on ainoa vastuullinen vaihtoehto. On
häkellyttävää miten yliolkaisesti hallitus suhtautuu kasvavien kaupunkien
hätähuutoihin”, Sarkomaa sanoo.

“Uudistus, jonka
piti parantaa palveluja, on vahingollinen koko maalle ja katastrofi suurille
kaupungeille. Uusimman arvion mukaan Helsingin ja Uudenmaan alueiden
sote-rahoitus vähenee noin 300 miljoonalla eurolla. Esitys vaarantaisi alueen
sote-palvelut, HUS:n toiminnan ja korkeatasoisen erikoissairaanhoitomme.
Esityksestä puuttuu ratkaisut yliopistollisen opetuksen ja tutkimuksen
rahoituksesta. Vaarassa on esimerkiksi korkeatasoinen syöpätutkimus ja
siten potilaiden mahdollisuus saada parasta mahdollista hoitoa”, Sarkomaa
jatkaa.

“Historiallista
uudistusta on edistetty parlamentarismista piittaamatta. Kysymyksiin ei ole
vastattu, valiokuntia on järjestetty päällekäin, asiantuntijoiden vakavia
varoituksia ei ole otettu huomioon ja niin edelleen. Lista on pitkä.
Sovittiinko kehysriihessä, että Keskusta ei lähde hallituksessa, jos he saavat
hyvinvointialueensa?”, Heinonen kysyy.

“Valtiovarainvaliokunta
ei pystynyt hoitamaan tehtäväänsä. Hallituspuolueet veivät lausunnon
äänestysvoimalla eteenpäin, vaikka uudistuksen rahoitusmalli ei ole edes
valmis. Hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia kuntiin ja alueille ei
siis tiedetä, mutta hallituspuolueiden edustajia tämä ei haitannut”, Heinonen
sanoo.

”Hallituksen
esitys romuttaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupauksen. Lisäksi
maakuntamallin varjossa osa hallituspuolueista ajaa verotusta kiristävää
maakuntaveroa. Ja työryhmässä pohditaan jo myös terveyspalveluiden Kela-korvauksen
poistamista,  joka vaikeuttaisi entisestään pieni- ja keskituloisten
mahdollisuuksia käyttää palveluja”, Essayah päättää.

Kansanedustajien
mukaan suomalaisten sote-palveluiden laatua ja hyvinvoinnin tulevaisuutta
uhkaava esitys tulee hylätä eduskunnassa ellei Sosiaali- ja terveysvaliokunta
tee tarvittavia muutoksia.

Valtiovarainvaliokunnan
lausunto ja eriävä mielipide löytyvät täältä.

Lisätiedot: 

Timo Heinonen, puh.
09 432 3164

Sari Essayah,
puh. 09 432 3020

Sari Sarkomaa,
puh. 09 432 3033

Matias Marttinen,
puh. 09 432 3130

Janne
Sankelo, puh. 09 432 3126

Ota kantaa