Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien puheenjohtajisto: Uudenmaan erityiskysymykset huomioitava sote-uudistuksessa

Blogi // Tiedotteet

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajisto pitää hyvänä, että Uudenmaan kuntien toive sote-erillisratkaisusta on kuultu. Puheenjohtajisto korostaa tarvetta huomioida alueen erityiskysymykset sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyssä. 

Puheenjohtajisto nostaa esiin Uudenmaan kuntien huolen erityisesti kasvavien kaupunkien investointikyvyn ja elinvoiman turvaamisesta, kun niiden verotuloja ja kiinteää omaisuutta siirtyy sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueille. Tähän on myös lainsäädännön arviointineuvosto kiinnittänyt huomiota. Puheenjohtajisto tähdentää, että kuntien kyky huolehtia jäljelle jäävistä tehtävistään on uudistuksen yhteydessä varmistettava.  

Puheenjohtajisto vaatii ratkaisua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rahoitukseen sekä opetuksen ja tutkimuksen rahoittamiseen.  

Asiantutijalausunnoissa puheenjohtajistolle on tuotu esiin myös Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rahoituksen niukkuus sekä se, etteivät metropolialueen erityispiirteet tule riittävästi huomioiduiksi laskelmissa. Kasvukeskuksissa esimerkiksi palkat, vuokrat ja erilaiset palveluiden hankintaan liittyvät kustannustekijät ovat muuta maata korkeammat. 

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajisto katsoo, että esille nousseet epäkohdat on korjattava ennen kuin eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.
 

Sari Sarkomaa (kok.), puheenjohtaja
Tiina Elo (vihr.), 1. varapuheenjohtaja
Eveliina Heinäluoma (sd.), 2. varapuheenjohtaja
Riikka Slunga-Poutsalo (ps.), 3. varapuheenjohtaja

Ota kantaa