Kokoomusedustajat: Sote-uudistus uhkaa yliopistosairaaloiden ja tutkimuksen toimintaedellytyksiä – hallituksen on vedettävä esitys pois eduskunnasta

Blogi // Tiedotteet

TIEDOTE 10.4.2021

Heti vapaa julkaistavaksi

Kokoomuksen
kansanedustajien Sari Sarkomaan, Mia Laihon ja Anna-Kaisa
Ikosen 
mukaan hallitus on turmelemassa
sote-uudistuksessa yliopistotasoisen tutkimuksen, opetuksen sekä
erikoissairaanhoidon tulevaisuuden sivuuttaen täysin yliopistollisten
sairaaloiden kritiikin ja hädän.

Kokoomuksen
kansanedustajat yhtyvät yliopistollisten
sairaanhoitopiirien johtajien kannanottoon (15.3.2021), jossa he
ilmaisivat vakavan huolensa eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen
maakuntasote-esitykseen. Edustajat jättivät Sarkomaan johdolla kannanotossa
esitetyistä huolista kirjallisen kysymyksen https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_192+2021.aspx.

”Pidän vakavana valuvikana, että hallituksen
sote-esityksestä puuttuvat säädökset ja ratkaisut siitä, miten
yliopistotasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus rahoitetaan.
Esitys johtaisi merkittäviin tutkimusmäärärahojen vähennyksiin”, varoittaa kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.

”Tämän päivän tutkimus on
huomisen hyvää hoitoa. Hallituksen esitys vaarantaisi muun muassa
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n korkeatasoisen
syöpätutkimuksen ja siten potilaiden mahdollisuuden saada parasta
mahdollista hoitoa”, jatkaa Sarkomaa.

Hallituksen tekemä rahoitusmalli
on monin tavoin ongelmallinen. HUS:n varovaisen arvion
mukaan malli on johtamassa rahoituksen supistumiseen Uudenmaan
osalta noin 400 miljoona euroa vuosittain. Helsinkiläisestä
kansanedustajasta Sarkomaasta ja espoolaisesta kansanedustajasta
Laihosta on kestämätöntä, että uudistus, jonka piti turvata yhdenvertainen
pääsy sote-palveluihin, vaarantaa valtakunnallista vastuuta
kantavan HUS:n toiminnan eikä esitystä tule siksi hyväksyä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan
varapuheenjohtaja Mia Laiho nostaa esille myös kokoomuksen
huolen siitä, että sote-esityksen myötä terveydenhuolto siirtyy yhä
juridisempaan ja hallinnollisempaan suuntaan. 

”Jatkossa asiakkaan
erikoissairaanhoitoon ottamisesta voisi päättää vain ns. virkalääkäri.
Tämä hankaloittaisi työn järjestämistä ja virkalääkärivaatimus
voisi joissain sairaaloissa uhata jopa koko sairaalan
olemassaoloa. Lääkärit ja hoitajat joutuisivat myös eriarvoiseen asemaan
rikosoikeudellisen vastuun edessä riippuen siitä ovatko töissä yksityisellä vai
julkisella sektorilla. Tämä on epäsuotuisa kehityssuunta eikä ainakaan lisää
alan houkuttelevuutta”, sanoo kansanedustaja Laiho.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja
Anna-Kaisa Ikonen huomauttaa, että yliopistosairaalat ovat maan suurimpia
erikoissairaanhoidon yksikköjä ja niillä on avainasema vaativan hoidon
tuottajina sekä uusien hoitomuotojen kehittäjinä. 

”Kyse on suomalaisen erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta.
Kansainvälisestikin arvioituna hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa ja sen
keskeistä osaa, yliopistosairaaloiden toimintaa, ei saa vaarantaa. Myöskään
niiden yhtiömuotoista toimintaa ei pidä estää, sillä esimerkiksi yhtiömuotoinen
Sydänsairaala on päässyt maailman parhaiden erikoistuneiden sairaaloiden
listalle. Samoin Coxa tarjoaa sujuvan hoitoon pääsyn ja laadukasta ja
vaikuttavaa hoitoa, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tällaista
yliopistosairaaloiden osaamista tulee arvostaa jatkossakin”, painottaa
tamperelainen kansanedustaja Ikonen.

”Sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisessa
on osoitettava täysimääräinen rahoitus sekä tutkimukseen että
koulutukseen. Yliopistollisen sairaalan tehtävät on huomioitava
sote-rahoituksessa täysimääräisesti joko tarvekriteereissä tai erillisrahoituksessa. Uudistuksessa
on myös mahdollistettava investoinnit”, summaavat edustajat.

Kokoomusedustajat haluavat,
että suomalaisella erikoissairaanhoidolla on laissa turvattu mahdollisuus
pysyä maailman kärkimaiden joukossa.

”Hallituksen
esitykseen sisältyy niin merkittäviä korjaustarpeita,
ettei esitystä ole mahdollista eduskunnassa korjata. Keskellä
koronakriisiä kaikki voimavarat tarvitaan koronasta selviämiseen ja ihmisten
hoidon turvaamiseen”, edustajat linjaavat.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Sari
Sarkomaa 050 511 3033

Kansanedustaja Mia
Laiho 050 433 6461

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen 09 432 3062

Ota kantaa