Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat keskustelivat MRL- ja SOTE-uudistuksista (Uudenmaan liitto 7.4.2021)

Blogi // Tiedotteet

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat kokoontuivat puheenjohtaja Sari Sarkomaan johdolla keskustelemaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta sekä SOTE-uudistuksen vaikutuksista Uudenmaan kuntiin. 

Kuultuaan Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikkaa ja Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Pasi Rajalaa kansanedustajat päättivät käsitellä asiaa vielä uudelleen lausuntovaiheessa ja antaa tuolloin myös kannanottonsa. Asiantuntijat toivat erityisesti esiin huolensa siitä, että mikään oikeusvaikutteinen kaava ei enää ohjaisi yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. 

Sote-uudistuksen vaikutuksia olivat valottamassa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Helsingin kaupungin hallintojohtaja Tiina Mäki, sekä Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola, joka kuvaili Kuuma-kuntien näkökulmaa uudistukseen. He kertoivat, että tulevalle hyvinvointialueelle siirtyisi vastikkeetta kaupunkien ja kuntien omaisuutta ja iso siivu verotuloja, mutta kuntien lainkanta hoitokuluineen sekä investointitarpeet säilyisivät, jopa kasvaisivat. 

Kuntien edustajat kertoivat pitävänsä yhtälöä vaikeana ja pitivät välttämättömänä esityksen korjaamista. Heidän mukaansa uusi järjestelmä ei sisällä kannustinta hillitä menojen kasvua, eikä ole valtakunnallisesti siitä näkökulmasta perusteltu. Uudenmaan kaupungeista muun muassa Helsingin osalta arvioitu sote-rahoitus on kohtuuttoman niukka eikä ota huomioon väestörakennetta ja sen piirteitä. Kuntien puheenvuoroissa todettiin eduskunnan käsittelyssä olevan sote-esityksen heikentävän palvelujen laadukkaan järjestämisen edellytyksiä sekä kuntien kykyä selviytyä uudistuksen jälkeen jäljelle jäävien tehtävien hoitamisesta. 

Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Jani Pitkänen nosti esiin lakiesityksen laskelmissa esiintyvät asukasmäärään ja -tiheyteen perustuvat tekijät, jotka ovat painoarvoltaan liian vähäiset sekä pelastustoimen riskikertoimen, joka on Helsingin osalta arvioitu maan alhaisimmaksi. Nämä tulisivat johtamaan merkittävään rahoitusvajeeseen Helsingin pelastustoimessa. 

Puheenjohtaja Veikko Pullinen Espoon Palokunnat ry:stä joka kertoi sopimuspalokuntien tilanteesta. Niissä toimii 2400 uusmaalaista vapaaehtoista, mutta rahoitus ei tälläkään hetkellä kata toimintakuluja. Lakiehdotuksen heikentäessä pelastustoimen resursseja heijastuvat toiminnan haasteet myös sopimuspalokuntien puolelle. 

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat sopivat laativansa kuulemansa pohjalta kannanoton pääsiäisen jälkeen. 

Kansanedustajien neuvottelukunnan kokoukseen osallistuivat:

MRL-kokous

Sarkomaa Sari, pj (kok.)

Kaikkonen Antti (kesk.)

Vanhanen Matti (kesk.)

SOTE-kokous

Sarkomaa Sari, pj (kok.)

Adlercreutz Anders (r.)

Biaudet Eva (r.)

Elo Tiina (vihr.)

Heinäluoma Eveliina (sd.)

Holopainen Mari (vihr.)

Hopsu Inka (vihr.)

Keto-Huovinen Pihla (kok.)

Kiljunen Kimmo (sd.)

Koponen Ari (ps.)

Laukkanen Antero (kd.)

Multala Sari (kok.)

Mykkänen Kai (kok.)

Rantanen Mari (ps.)

Sjöblom Ruut (kok.)

Slunga-Poutsalo Riikka (ps.)

Läsnä olleet avustajat:

Borgenström Sudhakaran Kristiina

Flinck Jari

Haapalehto Eero

Haapaniemi Terhi

Mattila Marjukka

Puustinen Hannu

Sorja Marika

Fakta: Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta (KENK)

  • Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut kansanedustajat muodostavat yhteisen neuvottelukunnan.
  • Keväällä 2019 käynnistyneellä vaalikaudella edustajia on 58, mikä on yli neljännes koko eduskunnasta.
  • Puheenjohtajana toimii helsinkiläinen Sari Sarkomaa (kok.). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on espoolainen Tiina Elo (vihr.), toinen varapuheenjohtaja helsinkiläinen Eveliina Heinäluoma (sdp) ja kolmas varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps) Lohjalta.
  • Neuvottelukunta ottaa kantaa, kuulee asiantuntijoita ja vaikuttaa päätöksentekoon Uudenmaan kannalta tärkeissä asioissa.
  • Sihteerityö tehdään Uudenmaan liitossa.
  • Twitterissä: #kenk

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033
Sihteeri, viestintäjohtaja Inka Kanerva, Uudenmaan liitto,
puh. 040 541 8308 

Ota kantaa