Antaako Helsingin ylijäämäinen tilinpäätös mahdollisuuden huolettomampaan budjettiin?

Blogi

Vastoin odotuksia, Helsingin talous jäikin tilinpäätöksen valmistuttua n. 500 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuonna 2020 Helsinki (kuten muutkin kunnat) saivat valtiolta ns. koronakompensaatiota ja sen lisäksi verotuloja kertyi odotettua enemmän. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että budjettineuvotteluissa tälle vuodelle leikkauksia on tehty väärin perustein (esim. kotihoidontuen Helsinki-lisän kohdalla) ja että rahaa olisi nyt käytettävissä huolettomammin?

Helsingin kaupungin taloutta on hoidettu pitkään kestävällä tavalla. Sen vuoksi koronan aiheuttamista kustannuksista ja menoista (sekä sen vuoksi menetetyistä tuloista) on selvitty kohtuullisen hyvin. Meillä oli puskuri, mitä monella muulla kunnalla ei ollut. Näin kaupungin työntekijänän ajattelen, että oli todella hienoa viime vuoden aikana olla varma omasta työpaikastaan. Helsingin kaupunki ei lomauttanut, eikä irtisanonut yhtään työntekijää koronan vuoksi.

Tämä vuosi ja myös tulevat vuodet tulevat näyttämään sen, kuinka paljon korona lopulta vaikuttaa kaupungin (ja valtion) talouteen. Nyt jo kuitenkin tiedetään, että koronan vuoksi on syntynyt terveydenhuollossa hoitovelkaa, kasvatuksen ja koulutuksen puolella oppimisvajetta ja näitä molempia haastaa vielä nykyhallituksen suunnittelema sote-uudistus, sekä syksyllä toteutumassa oleva oppivelvollisuuden laajentaminen.

Helsingissä on myös jatkuvasti tehtävä ja tehdään investointeja, kaupunki kasvaa ja kehittyy. Tarvitaan edelleen lisää asuntoja, katuja, kouluja, päiväkoteja ja raitioliikennettä.

Hallituksen kunnille antavat koronakompensaatiot perustuvat valtion ottamaan velkaan ja on selvää, että se tulee maksaa takaisin. Tässä tilanteessa on runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä, jonka vuoksi on erinomaista että Helsingin talous on vahvalla pohjalla. Tässä tilanteessa ei missään nimessä ainakaan saa lähteä nostamaan kuntalaisten veroja, ennemminkin veroastetta tulisi pyrkiä laskemaan entisestään.

Hoidetaan jatkossakin Helsingin taloutta vastuullisesti ja niin, että selviämme koronan ja mahdollisten muiden tulevien haasteiden aiheuttamista taloudellisista menoista myös tulevaisuudessa.

Ota kantaa