Kokoomukselta lakialoite kulttuuriedun laajentamisesta

Blogi // Tiedotteet

Tiedote 19.3.2021
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat
jättävät lakialoitteen tuloverolain 69 §:n muuttamisesta. Käytännössä
työnantajan tarjoamaa kulttuurietua ei voi käyttää etänä järjestettävään
kulttuuritapahtumaan. Voimassaolevan lain mukaan kulttuuritoiminnalla
tarkoitetaan fyysistä käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa,
elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri
taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa.

”Tämä yksinkertainen lainmuutos
tukisi erityisissä haasteissa painivaa kulttuurialaa. Tällä hetkellä työantajan
tarjoamaa kulttuurietua jää käyttämättä, kun museot ovat kiinni ja konsertit
peruttu. Muutos ei myöskään aiheuta kustannuksia yhteiskunnalle”, aloitteen
ensimmäisenä allekirjoittanut kansanedustaja Ville Kaunisto toteaa.

Hallituksen
rajoitustoimenpiteet käytännössä ovat estäneet erilaisten kulttuurin
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen.

”Lakialoitteella
mahdollistetaan työnantajan tarjoaman kulttuuriedun hyödyntäminen myös etänä
järjestettävään kulttuuritapahtumaan. Koronatilanteen pitkittyessä ja
rajoitusten voimassaolon jatkuessa tämä parantaisi alan toimintaedellytyksiä ja
työntekijöiden mahdollisuuksia käyttää omaa etuuttaan esimerkiksi
etäkonsertteihin tai etämuseokäynteihin. Lainmuutos on edellytys käytännön
muutokselle”, toteaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Kokoomusedustajien mukaan
muutos edesauttaisi alan toimijoiden mahdollisuuksia järjestää erilaisia tilaisuuksia
ja tapahtumia etänä. Lisäksi muutos tarjoaisi työntekijöille mahdollisuuden
käyttää työnantajan tarjoamia henkilökuntaetuja, jotka ovat jääneet
koronarajoitusten takia käyttämättä.

”On tärkeää muistaa, että monet
alan toimijat ovat yrittäjiä ja työllistävät itsensä lisäksi usein myös muita
ihmisiä. Tällä muutoksella heille annetaan mahdollisuus tehdä työtään”, toteaa Kaunisto.

”Toivon, että kansanedustajat yli puoluerajojen allekirjoittavat lakialoitteemme, jotta kulttuurialan ahdinkoon voidaan saada ratkaisuja. Tämä olisi konkreettinen teko, jolla pyritään varmistamaan, että kulttuuri ei kuole koronaan”, Sarkomaa päättää.K

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, p. 050 511
3033

Ville Kaunisto, p. 040 530
9153

Ota kantaa