Likaisen lumen mereen ajo on lopetettava – Itämerta on suojeltava vuoden ajasta riippumatta

Blogi

Tiedote 28.2.21 

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaan lakialoite likaisen lumen mereen ja muihin vesistöihin kippaamisen kieltämisestä on lähetetty ympäristövaliokuntaan. Lakialoite on jätetty jo lokakuussa, mutta koronakiireiden vuoksi se pääsi eduskunnan käsittelyyn viiveellä.

”Olen tyytyväinen, että aloitteeni ympäristösuojelulain muuttamisesta sai myönteisen vastaanoton lähetekeskustelussa ja toivon, että nyt asia etenee ripeästi. Itämeri on mittavista ponnisteluista huolimatta edelleen maailman saastuneimpia merialueita”, sanoo Sarkomaa.

”Saastuneen lumen kaataminen Itämereen on erityisesti Helsingin häpeätahra. Se aiheuttaa vahinkoa luonnolle ja ihmisille. Mereen lumen mukana kaadetut jätteet, roskat ja aineosat kulkeutuvat merivirtojen mukana laajalle. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit eivät häviä merestä ehkä koskaan. Pahimmillaan mikromuovia ja myrkyllisiä aineita päätyy ravintoketjun kautta lautasillemme”, varoittaa Sarkomaa.

Nykyisin lainsäädännössämme lumen
kaataminen mereen on jätteen tai muun aineen mereen kaatamista koskevan kiellon
ulkopuolella. Sarkomaan tekemässä aloitteessa esitetään lumen mereen kaatamisen
kieltämistä.

Lakialoitteessa esitetään, että vähäinen
lumen kaataminen mereen jää kiellon ulkopuolelle. Rajauksella mahdollistetaan
jatkossakin esimerkiksi yksityishenkilön omalla tai vapaa-ajan asunnolla
lumikolan tai muun vastaavan välineen avulla tapahtuva puhtaan lumen kaataminen
mereen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on
kokoomuksen aloitteesta linjannut jo vuonna 2019, että likaisen lumen
kaatamisesta mereen on päästävä eroon. Ikävä kyllä saastuneen lumen mereen
kippaaminen jatkuu.

”Lakialoitteellani kiritän kaupunkia
viipymättä löytämään asiaan ratkaisut. Lumen mereen kaatamisen tilalle on
löydettävä ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto. Lumen maakaatopaikkojen löytyminen on varsin
haastavaa Helsingissä, mutta se ei ole kestävä perustelu liata kotivesiämme ja
merenrantojamme”, sanoo Sarkomaa.

”Lumen siirtämisen kulkuväyliltä tulee
toteutua myös runsaslumisina talvina siten, ettei siitä aiheudu haittaa
kaupungin asukkaille, infrastruktuurille tai luonnolle. Kansallisomaisuuttamme
Itämerta ja vesistöjemme puhtautta on suojeltava kaikkina vuodenaikoina –
likaisen lumen kaatamiselle mereen on saatava stoppi myös Helsingissä”, päättää
Sarkomaa.

Linkki
aloitteeseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Documents/LA_61+2020.pdf

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa 050 5113033

Ota kantaa