Kokoomuksen Laiho, Multala ja Sarkomaa: Soten rahoitusmallin 400 miljoonan euron leikkaukset romuttaisivat Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut

Blogi

Tiedote 23.2.2021

Kokoomuksen pääkaupunkiseudun
kansanedustajat Mia Laiho (Espoo), Sari Multala (Vantaa) ja Sari
Sarkomaa
(Helsinki) varoittavat maakuntauudistuksen heikentävän
kohtuuttomasti uusmaalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n sosiaali- ja
terveysvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan varovainen arvio sosiaali- ja
terveyspalvelujen rahoituksen supistumisesta koko Uudenmaan osalta on noin 400
miljoonaa euroa vuosittain silloin, kun uudistus on astunut kokonaan
voimaan. 

”Kymmenessä vuodessa
maakuntauudistus tarkoittaisi Uudenmaan asukaskohtaisen rahoituksen putoamista
13,5 prosentilla 3 100 eurosta 2 683 euroon. Se on valtava leikkaus, mikä
johtaisi julkisen terveydenhuollon rajuun karsimiseen. Uusimaa ajetaan kahden
kerroksen terveydenhuoltoon, jossa saadakseen oikea-aikaista ja
asiakaslähtöistä palvelua olisi hankittava terveysvakuutus”, sanoo sosiaali- ja
terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho. 

HUS:n mukaan rahoituksen rajut
leikkaukset johtuvat rahoitusmallin annettujen arvioiden lisäksi erityisesti
kolmesta eri tekijästä. Rahoitusmalli ei ota huomioon kustannusten perustana
olevaa palvelutarpeen muutosta kuin 80 prosenttisesti. Malli ottaa huomioon
asukasmäärän kasvun vain viiveellä. Lisäksi kustannustason muutoksessa
käytettävät indeksit eivät huomioi Uudenmaan kalliimpia elinkustannuksia sekä
pääkaupunkiseudun ominaispiirteitä liittyen mm. maahanmuuttajien
palvelutarpeeseen, syrjäytymiseen ja moninaisten sosiaalisten ongelmien
huomioimiseen.

”Sellaista uudistusta, joka
heikentää näin rajusti 1,7 miljoonan suomalaisen palveluita, ei voi hyväksyä.
On kestämätöntä, että uudistus, jonka piti turvata yhdenvertainen pääsy
sote-palveluihin, ajaakin alueemme palveluja alas ja vaarantaa valtakunnallista
vastuuta kantavan HUS:n toiminnan. Hallituksen sote-uudistus on puhtaasti
hallinnollinen malli, eikä sillä paranneta palveluita. Esitystä ei tule
hyväksyä. Maakuntahallinnon paisuttamisen sijaan rahat on laitettava
palveluihin ja varmistettava, että ihmiset saavat hoitoa”, sanoo
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa. 

”Sen lisäksi, että
soteuudistuksen rahoitusmalli heikentää uusmaalaisten terveyspalveluita, se
vaarantaa kuntiin jäävien sivistyspalveluiden rahoituksen ja vie kaupungeilta
kyvyn investoida tulevaisuuteen. Uusmaalaisille uudistuksella on tarjota
lähinnä kylmää kättä ja lisää maksettavaa. Tätä ei voi hyväksyä”, sanoo Vantaan
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Multala.

HUS:n lausunto: https://www.hus.fi/sites/default/files/2021-02/husin-lausunto-eduskunnan-sosiaali-ja-terveysvaliokunnalle-sote-uudistusta-koskevasta-hallituksen-esityksesta-12.2.2021.pdf 

Lisätiedot:

Mia Laiho, puh. 09 432 3181

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033

Sari Multala, puh. 09 432 3101

Ota kantaa