Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien puheenjohtajisto: REACT-EU-varat vain koronasta toipumiseen, ei aluepolitiikkaan

Blogi // Tiedotteet

Tiedote 19.2.

Julkaisuvapaa heti

REACT-EU-varat on tarkoitettu
koronasta toipumiseen, joten koheesiokriteeristöä ei pidä käyttää varojen
alueellisen jaon perusteena. Kymmenen vuotta vanhat alueellisen kehityksen
kriteerit eivät voi olla pohjana myöskään tulevan ohjelmakauden rahoituksessa,
vaativat Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan
puheenjohtajat.

Rakennerahastojen
ohjelma-asiakirjaan on REACT-EU-lisärahoituksen osalta valmisteltu muutos, joka
on menossa valtioneuvoston käsittelyyn helmikuun aikana.
REACT-EU-välineellä tuetaan pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen
korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen
paljon. 

Ohjelma-asiakirjassa kuvataan
REACT-EU-varojen alueellisen varojen jaon mekanismia. Varojen jaossa on
käytetty koronan vaikutuksia tarkastelevaa tilastollista koronakriteeristöä (60
%), ja sen lisäksi alueiden välisiä kehityseroja kuvaavana koheesiomittaristona
(40 %) ohjelmakauden 2014–2020 alueellista varojen jakoa, joka painottaa
Pohjois- ja Itä-Suomea. 

Lähes kymmenen vuotta sitten valmisteltu
kauden 2014–2020 varojen jako ei kuvasta alueellisten kehityserojen nykytilaa
Suomessa eikä voi näin olla niin sanottu koheesiomittaristo. Maakuntien
kokonaistilannetta tulee tarkastella ajantasaisen tiedon pohjalta
tasapuolisesti, riippumatta maakunnan maantieteellisestä sijainnista. 

Useissa luotettavissa
tutkimuksissa ja selvityksissä on osoitettu maakuntien kehityserojen
kaventuneen ja muuttuneen. Viimeisten tutkimusten perusteella myös
Etelä-Suomessa on heikosti kehittyneitä alueita ja Itä- ja Pohjois-Suomessa
eriomaisesti eteenpäin päässeitä maakuntia. 

Ministeriön käyttämässä
koronakriteeristössä on lisäksi päällekkäisyyttä koheesiokriteereiden kanssa,
mikä kumuloi edelleen rahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomen suuntaan ja vääristää
REACT-EU-rahoituksen varsinaista käyttötarkoitusta, koronasta elpymistä. 

REACT-EU on tarkoitettu
nimenomaan koronasta toipumiseen. Koheesiokriteeristöä ei tule tämän
rahoituksen osalta käyttää lainkaan ja viittaukset kriteeristöön tulee poistaa
rakennerahastoja koskevasta asiakirjasta, tiivistää kansanedustajien
neuvottelukunnan puheenjohtajisto.

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtajat: 

kansanedustaja Sari Sarkomaa, pj.
kansanedustaja Tiina Elo, vpj.
kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, vpj.
kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo, vpj.

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien
neuvottelukunta (KENK)

  • Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut kansanedustajat muodostavat yhteisen neuvottelukunnan.
  • Neuvottelukuntaan kuuluu 58 edustajaa, mikä on yli neljännes koko eduskunnasta.
  • Puheenjohtajana toimii helsinkiläinen Sari Sarkomaa (kok.). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on espoolainen Tiina Elo (vihr.), toinen varapuheenjohtaja helsinkiläinen Eveliina Heinäluoma (sdp) ja kolmas varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps) Lohjalta.
  • Neuvottelukunta ottaa kantaa, kuulee asiantuntijoita ja vaikuttaa päätöksentekoon Uudenmaan kannalta tärkeissä asioissa.
  • Sihteerityö tehdään Uudenmaan liitossa.
  • Twitterissä: #kenk

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, kansanedustaja
Sari
Sarkomaa
, puh. 09 432 3033

Ota kantaa