Ulkoilu ja liikkuminen – parasta terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää lääkettä

Blogi

Helsingin
Muistiyhdistys ja Muistiliitto tekevät monin tavoin mainiota työtä sen eteen,
että oikeus elää omannäköistä elämää, liikkua ja ulkoilla toteutuvat.
Liikuntaan ja mahdollisuuteen ulkoilla ei saa olla ikärajaa. Monet seniorit ja
heidän omaishoitajansa pääsevät liikkumaan aivan liian vähän. Tämän asian
korjaaminen on itselleni sydämen asia. On sietämätöntä, että usein
hoivapalveluiden piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään ulos useammin
kuin ihminen itse pääsee ulkoilemaan. Kaikilla pitäisi olla halutessaan
mahdollisuus liikkua ja elää omannäköistä elämää. 

Liikunta on aivoille superlääkettä, joka edistää fyysistä
kuntoa sekä toimintakykyä kaikissa elämän vaiheissa. Liikkuessa
aivojen verenkierto paranee ja aivosolujen väliset yhteydet vahvistuvat
parantaen muistia. Ulkoilu ja liikkuminen ovat parasta terveyden
edistämistä ja ennaltaehkäisevää lääkettä. Arjen asioista selviytyminen sujuvoituu
ja omaishoitajankin työ kevenee, kun muistisairas ihminen ja hänen omaisensa
liikkuvat arjessa säännöllisesti. Liikkujat myös nukkuvat yönsä paremmin. Jotta
liikkuminen olisi mielekästä, on hyvä liikkua tavalla, josta itse
pitää. Liikunta tuo myös hyvän mielen. Liikunta on osa hyvää hoitoa ja
elämää. Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta monin tavoin. 

Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ihmisen toimintakyvyn
ja elämän laadun. Kävely on tehokasta liikuntaa. Musiikki ja tanssi
tehoavat kuin lääke, kun mieli maalaa musiikista muistoja. Liikunta ulkoilmassa
koronasuosituksia noudattaen on hyvä tapa hoitaa sosiaalisia suhteita ja tavata
ystäviä, varsinkin näin korona-aikana.

Helsingissä on jatkettava työtä, että joka asuinalueella on
sopivia liikuntamahdollisuuksia seniori-ikäisille. Ja myös riittävästi
kunnollisia penkkejä lepoa varten. Varsinkin talvella jalkakäytävien
kunnossapito on elintärkeää.

Korona-aika aiheuttaa uusia ja vaikeitakin tilanteita ja
tunteita. Muistiliitossa olemme keränneet muistisairaiden ja heidän perheidensä
kokemuksia. Erityinen huoli on ollut omaishoitoperheiden palveluiden puutteet.
Toimitamme korjausvaateita palveluiden järjestämisestä vastaaville tahoille.
Ihmisoikeusvaltuutettu on todennut, että koronarajoitustoimilla ei saa estää
muistisairasta ihmistä tapaamasta omaisiaan vaan on etsittävä turvalliset tavat
taata ihmisoikeudet. Tämä on Helsingin huomioitava. 

Ihmiselle kuuluu iästä, sairaudesta ja epidemiasta
riippumatta oikeus olla yhdessä puolisonsa kanssa, tavata läheisiään ja
liikkua. Palveluiden on pelattava koronasta huolimatta. Uusia tapoja auttaa ja
tukea on yhdessä kehitettävä. Helsingin Muistiyhdistys tekee mainiota työtä,
ettei kukaan jäisi yksin. Yhteydenpito on kansanedustajan työssäni tärkeää.
Ajatukset ja terveiset ovat tärkeitä ja tervetulleita. Pidetään yhteyttä.

Terveyttä ja iloa toivottaen

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

Muistiliiton ja eduskunnan muistiverkoston varapuheenjohtaja

Ota kantaa