Tiedote: Kokoomuksen eduskuntaryhmältä kirjallinen kysymys kulttuuri- ja tapahtuma-alan tilanteesta – ”Kulttuuri ei saa kuolla koronaan”

Blogi // Tiedotteet

Tiedote 18.2.2021

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
jättää hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen kulttuuri- ja
tapahtuma-alan tilanteesta. Kokoomus kantaa suurta huolta alan
toimintaedellytyksistä koronakriisin aikana ja sen jälkeen.

Kokoomus haluaa tietää, millä aikataululla
hallitus aikoo valmistella kulttuuri- ja tapahtuma-alalle suunnitelman ulos
koronakriisistä. Kokoomus myös toivoo, että hallitus määrittelisi selkeät
kriteerit, jotta tapahtumia voitaisiin järjestää terveysturvallisuus
huomioiden. Lisäksi puolue haluaa  vastauksen siihen, milloin hallitus tuo
eduskuntaan kompensaatiomallin, jolla korvataan alalle koituvia taloudellisia
menetyksiä.

”Pitkään jatkuneet
koronarajoitukset ovat varjostaneet kulttuuri- ja tapahtuma-alaa eikä loppua
ole näkyvissä. Jatkuvassa epävarmuudessa toimiminen ei ole kenenkään etu.
Kulttuuri ei saa kuolla koronaan”, Kokoomuksen eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa sanoo.

”Meidän mielestämme ala
tarvitsee selkeät ohjeistukset, millä edellytyksin tapahtumia voidaan järjestää
terveysturvallisuus huomioon ottaen. Hallitus on laatinut turvallisten
tapahtumien periaatteet, mutta nämä eivät ole näkyneet rajoituksia koskevassa
päätöksenteossa”, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Sofia Vikman
(kok.) sanoo.

”Tapahtuma-alan toimijat ovat
maamme parhaita tapahtumien järjestäjiä. He jos ketkä tietävät, miten tapahtuma
voidaan järjestää ottaen erilaiset terveysturvallisuuteen liittyvät näkökulmat
huomioon. Nyt olisi vihdoin aika kuunnella asiantuntijoita”,
sivistysvaliokunnan jäsen Sari Multala (kok.) sanoo.

Tapahtumateollisuudessa toimii
3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo ennen koronaa oli 2,35 miljardia euroa.
Toimiala työllistää lähes 200 000 ihmistä. Arvioiden mukaan
tapahtumateollisuuden menetykset vuoden 2020 osalta nousevat kokonaisuudessaan
jopa 1,9 miljardiin euroon.

”Tarvitsemme selkeän
exit-suunnitelman siitä, miten tapahtumia voidaan järjestää turvallisesti.
Tähän liittyen on laadittava selkeät koronavirukseen liittyvät mittarit, jotta
toiminta ja päätöksenteko on mahdollisimman läpinäkyvää”, kansanedustaja Sinuhe
Wallinheimo
(kok.)sanoo. 

Kokoomus
haluaa kompensoida alan taloudelliset menetykset

Kokoomus muistuttaa, että
kulttuuriin ja tapahtumiin kohdistuvat rajoitukset rajoittavat perustuslain
mukaista elinkeinovapautta. Kokoomuksen mielestä on välttämätöntä, että
julkinen valta korvaa alan toimijoille rajoitustoimista aiheutuneita
taloudellisia vahinkoja.

”Mikäli rajoitetaan tai jopa
kielletään tapahtumien, kuten konserttien tai näytösten järjestäminen, on
valtiolla oltava korvausvelvollisuus. Hallituksen tukimallit ovat tähän
mennessä kohdistuneet kovin huonosti kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoihin.
Tarvitsemme tukimallin, joka kohdentuu alan toimijoille reilusti ja
yhdenvertaisesti”, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko
(kok.) sanoo.

Kokoomus esitti täysistunnossa keskiviikkona 17.2. eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa taloudellisten menetysten kompensoimiseksi. Eduskunnan hyväksyessä lausuman valtioneuvosto velvoitettaisiin luomaan korvausmalli, jolla elinkeinonharjoittajille korvataan kaikista tartuntatautilain nojalla toteutetuista rajoituksista aiheutuneet taloudelliset menetykset.

Lisätietoja:

Paula Risikko, puh. 09 432 3107

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033

Sofia Vikman, puh. 09 432 3194

Sari Multala, puh. 09 432 3101

Sinuhe Wallinheimo, puh. 09 432
3193

Ota kantaa