Muistiliiton kansanedustajat: Muistisairaiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii edelleen työtä

Blogi // Tiedotteet

TIEDOTE 2.2.2021

Ihmisoikeusvaltuuskunnan tuoreen raportin mukaan
koronaviruspandemian torjumiseksi oli viime keväällä ryhdyttävä nopeasti moniin
toimenpiteisiin, mutta kiireessä ne eivät kuitenkaan aina perustuneet lakiin ja
menettelylliset oikeudet usein unohtuivat.

”On hienoa, että valtuuskunta sanoo asian nyt selkeästi. On
tärkeää, että opiksi otetaan, jotta jatkossa vältyttäisiin vastaavilta
ihmisoikeuksien rikkomuksilta. Turvallisuuden takaamisessa eli tässä
tapauksessa viruksen torjumisessa on kyettävä ottamaan huomioon, inhimillisyys
ja ihmisoikeudet” sanovat kansanedustajat ja Muistiliiton puheenjohtajisto
Merja Mäkisalo-Ropponen, Sari Sarkomaa ja Pasi Kivisaari.

Raportin mukaan viime keväällä oikeuksien toteutumisessa oli ongelmia,
jotka joutuivat esimerkiksi palvelutaloihin asetetuista yleisistä
vierailukielloista. Palvelutaloihin tai sosiaalihuollon yksiköihin ei
ihmisoikeusvaltuutetun mukaan saa asettaa esimerkiksi yleisiä vierailukieltoja
tai liikkumisrajoituksia. Rajoitusten on aina perustuttava lain nojalla
annettuun yksilölliseen päätökseen. Asiakkaan ja omaisen kanssa pitää sopia
menettelytavoista, joilla vierailuja voidaan toteuttaa aiheuttamatta
tartuntavaaraa. Tämä on tärkeä ottaa kunnissa välittömästi huomioon siten,
ettei kategorisesti enää tehdä päätöksiä, jotka estävät esimerkiksi
muistisairaita tapaamasta läheisiään.

Toinen tärkeä valvottava asia on nyt valmistelussa oleva
vammaispalvelulain uudistus. Siinä on nykyistä selkeämmin sanottava, että
vammaispalvelut kuuluvat myös muistisairaille. Tällä hetkellä monin paikoin
muistisairaille ei näitä palveluja myönnetä. Vammaispalvelulain uudistuksen
perustana on YK:n vammaisyleissopimus.

”Esimerkiksi Eduskunnan oikeusasiamies muistuttaa vuosittaisessa
raportissaan, että vammaisyleissopimus sisältää laaja-alaisen vammaisuuden
määrittelyn, jonka turvin voidaan mahdollisimman hyvin varmistaa eri tavoin
vammaisten ihmisten oikeudet ja yhdenvertaisuus. Esimerkiksi muistisairaat
henkilöt ja psykiatriset potilaat kuuluvat siten sopimuksen soveltamisalaan.
Nyt kunnissa ja alueilla on otettava vakavasti tämä oikeusasiamiehen viesti”
kansanedustajat muistuttavat.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090

Muistiliiton puheenjohtaja, kansanedustaja (sd)

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Muistiliiton 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja (kok)

Pasi Kivisaari, puh. 050 347 9334

Muistiliiton 2. varapuheenjohtaja kansanedustaja (kesk.)

Ota kantaa