Itämerta suojeltava talvellakin – Saastuneen lumen mereen kaadolle löydettävä ripeästi kestävä vaihtoehto

Blogi

Itämertamme ja vesistöjämme on suojeltava vuoden ajasta
riippumatta. Maakaatopaikkojen löytyminen on varsin haastava Helsingissä, mutta
se ei ole kestävä perustelu liata kotivesiämme ja merenrantojamme. Me kaikki
tiedämme, että mereen kaadettu jäte ja roskat kelluvat kaupunkilaisia vastaan
viimeistään keväällä. Mereen joutunut jäte, kuten mikromuovi ja raskasmetallit
eivät häviä merestä ehkä koskaan.

Likaisen lumen kaataminen mereen on ollut Helsingin
häpeätahra, jonka ratkaisua olen
osaltani vuosien varrella monin tavoin vauhdittanut.

Intohimoisen Itämeren suojelijana jätin viime marraskuussa lakialoitteen, jossa nykyinen
Helsingin harjoittama massiivinen likaisen lumen kaataminen mereen tulee
kielletyksi ympäristönsuojelulain perusteella. Aloitteellani kiritän
kotikaupunkiani ripeästi etsimään kestävän ratkaisun saastuneen lumen mereen
ajamiseen. Helsingissä mereen päätyy lumen mukana normaalilumisena talvena useita
tuhansia kiloja roskaa ja arviolta yli viisikymmentä miljoonaa
mikromuovipartikkelia. Koronakiireiden takia ei lakialoite ole vielä ollut
istuntokäsittelyssä. Toivon, että parin viikon sisällä eduskunta pääsee
lakialoitteestani ja samalla laajemmin Itämeren suojelusta keskustelemaan.

Suomessa useat kaupungit kuten esimerkiksi Espoo, Turku, ja
Oulu ovat kieltäneet lumen kaatamisen mereen ympäristönsuojelulain (86/2000)
nojalla annetuissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Helsingissä erillistä kieltoa
ei ympäristönsuojelumääräyksissä toistaiseksi ole ollut.

Kööpenhaminassa ja Oslossa kiellot perustuvat muun muassa
lumen mukana kulkeutuvista haitta-aineista tehtyihin tutkimuksiin tai
selvityksiin, kaadon aiheuttamaan roskaantumiseen.

Ruotsissa Naturvårdsverket
on kieltänyt lumen kaatamisen mereen tai järviin. Ruotsissa siis likaantunut
lumi luokitellaan jätteeksi. Helsingin kaupungin valtuusto on tehnyt päätöksen,
että lumenkaadolle etsitään vaihtoehto. Näin ei ole vielä tapahtunut.

Maakaatopaikkojen löytyminen on
varsin haastava Helsingissä, mutta se ei ole kestävä perustelu liata
kotivesiämme ja merenrantojamme. Me kaikki tiedämme, että mereen kaadettu jäte
ja roskat kelluvat kaupunkilaisia vastaan viimeistään keväällä. 

Eduskunnan vesiensuojeluryhmän voimin vauhditimme
ympäristöministeriötä tarttumaan asiaan ja etsimään valtakunnallisen ratkaisun
tilanteeseen, jossa saastunutta lunta kaadetaan mereen ja vesistöihin.
Harmillisesti selvitys viipyi mutta valmistui vihdoin  viime lokakuussa.
Siinä todettiin, että ongelma Suomessa on vain Helsinki eikä toimiin siksi
ryhdytä. Muut selvityksessä tarkastellut kunnat ovat kieltäneet lumen mereen
ajon ympäristönsuojelumääräyksillä.

Ministeriö esitti lumen mereen kaatamisen
ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ennen valtakunnallista lainsäädäntöä
paikallisia keinoja. Esille nostettuja keinoja olivat merellä sijaitsevan
lumenvastaanottopaikan muuttaminen ympäristöluvanvaraiseksi ja
seurantavelvoitteiden asettaminen hallitsemaan toiminnan aiheuttamia roskaantumisongelmia. Nämä
vähintään pitäisi ottaa käyttöön ja ripeästi. Ympäristöministeriö seuraa
tarkkaan tilanteen kehittymistä Helsingissä. Ympäristöministeriö harkitsee
lainsäädäntömuutoksiin ryhtymistä uudelleen, kunhan saadaan Helsingin kaupungin
toimista ja niiden tehokkuudesta tietoa.

ELY-keskus on valmistelemassa lausuntoa siitä, tarvitaanko
Helsingin lumenkaatopaikalle ympäristölupahakemusta. Työ on ollut käynnissä
muutaman vuoden ja se pitäisi nyt saada päätökseen. Jos lupaa edellytetään,
luvan myöntää sitten aluehallintovirasto, jos myöntää.

Helsingin ympäristöjohtaja on kertonut
julkisuuteen, että Helsingin kaupungilla ei toistaiseksi ole
mahdollisuuksia luopua kaatamisesta mereen. Lyhyet kuljetusmatkat aiheuttavat
vähemmän hiilidioksidipäästöjä sekä häiriötä, ruuhkautumista ja melua tiiviisti
asutussa kantakaupungissa. Kaupungilla on käynnissä myös lumen käsittelyn
innovaatiopilotti, jossa kokeillaan erilaisia teknologioita lumen kaadon
ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Lumen mereen kaadon kielto on tulossa
enemmin tai myöhemmin. Helsingin on syytä kiriä ympäristöystävällisen ratkaisun
etsimisessä. Ratkaisun on oltava sellainen, että lumisena talvina teiden
puhdistaminen sujuu. Kun kuussa on käyty ja muut Pohjoismaat saaneet asian
ratkaistua kyllä Helsinkikin ratkaisun keksii.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Ota kantaa