Kokoomuksen Sarkomaa kirittää hallitusta digitaalisen rokotuskortin rakentamiseksi: ”Yhteiskunnan turvallinen avaaminen on tärkein prioriteetti!”

Blogi

Tiedote 19.1.2021

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa vauhdittaa
hallitusta tekemään päätöksen digitaalisen rokotuskortin ripeäksi
rakentamiseksi. Useat Euroopan maat ovat yhtyneet tavoitteeseen saada yhteinen
rokotuspassi tai -kortti, jolla voi osoittaa koronarokotuksen saamisen.

Ministeri Tytti Tuppurainen (HS 19.1.) linjasi, että rokotuspassin on
oltava kaikkien saatuvilla yhtäläisesti. Kehitys on Suomessa vaarassa
mennä päinvastaiseen suuntaan, koska hallitukselta puuttuu linja, millainen
rokotuspassin tai kortin tulisi olla. Muun muassa Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiristä on kerrottu valmisteltavan toiminta-alueelleen
koronatestitulosten toimittamisen automatisointia. 

”On välttämätöntä,
että hallitus tekee asiassa päätöksen ja käynnistää valtakunnallisen
työn digitaalisen rokotus- ja laboratoriotuloskortin ripeäksi
rakentamiseksi. Asiassa ei ole varaa aikailla. Rokotuskortti on
tarkoituksenmukaista rakentaa Kelan toimesta Omakantaan, jonne potilastiedot jo
lakisääteisesti kirjataan. Työssä tarvitaan tietenkin eri toimijoiden
yhteistyötä,” Sarkomaa toteaa.

Digitaaliseen
rokotuskorttiin on huutava tarve. Testituloksista annettavat todistukset
ja pian rokotustodistukset ruuhkauttavat entisestään kuormittunutta terveydenhuoltomme.
Moni joutuu hakemaan todistuksia yksityiseltä sektorilta: kustannuksia kertyy
ja aikaa kuluu. Yhtenäinen kansallinen digitaalinen järjestelmä olisi viisas
investointi veronmaksajien näkökulmasta.

Useissa maissa työ on
jo täydessä vauhdissa. Tanskassa hallitus on aktiivinen toimija ja
luvannut käyttöön jo tämän vuoden alkupuolella digitaalisen rokotuspassin,
jolla virallisesti osoitetaan otettu koronarokotus. Suomen on syytä ottaa
asiassa mallia Tanskasta. https://www.thelocal.dk/20210108/denmark-to-roll-out-covid-19-vaccine-passport

Rokotuspassin
vauhdittamisella Tanskan hallitus haluaa varmistaa, että yhteiskunta saadaan
mahdollisimman pian turvallisesti avattua jaesimerkiksikulttuuri-
ja urheilutapahtumat liikkeelle. Koronatestien tulokset ja annettu rokotus
ovat todennäköisesti osa turvallisempaa matkustamisessa lähitulevaisuudessa.

Omakantaan luotu
applikaatio tukisi rokotesuojan ajan tasalla pitämisen lisäksi myös
terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Rokotuskortti voisi myös muistuttaa
tehosterokotteesta. Maamme on syytä olla edelläkävijä digitaalisen
rokotuskortin kansallisessa ja EU-tasoisessa toiminnassa.

Rokotuskortin
perustamisessa tarvitaan hallituksen tahtotila. Kansalaisilla se jo
on. Digitaalista rokotuskorttia kannatti lähes 90 prosenttia
suomalaisista lääketietokeskuksen teettämässä kyselyssä,” muistuttaa
Sarkomaa.

Sarkomaa on
jättänyt kirjallisen
kysymyksen
 digitaalisen kansallisen rokotuskortin
käyttöönotosta ja toimista EU:n yhteisen rokotuskortin edistämiseksi
vauhdittaakseen hallitusta toimiin asian edistämiseksi.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa, p. 0505113033

Ota kantaa