Kokoomuksen Sarkomaa: Työterveyshuolto täysimääräisesti mukaan koronarokottamistalkoisiin – Sote-alan yrittäjien rokotesuojasta on huolehdittava

Blogi

Tiedote 15.1.2021

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa vaatii hallitusta toimiin
koronarokottamisen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. EU-maihin verraten hidas
rokottamistahti on saanut monet huolestumaan rokotestrategian toteutumisesta ja
toimivuudesta.

”Asiantuntijat
ovat arvioineet, että hyvällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä
riittävä rokotuskattavuus on saavutettavissa kesän aikana, jos rokotteita on
saatuvilla. Palkansaajaväestön tehokas rokottaminen edellyttää
työterveyshuollon täysimääräistä mukanaoloa rokottamisessa,” Sarkomaa toteaa.

Työmarkkinajärjestöt
ovat esittäneet toimia koronarokotusten vauhdittamiseksi työterveyshuollossa.
Järjestöjen mukaan Kela-korvaus pitäisi rahoittaa valtion toimesta ja
korvausprosentin pitäisi olla 100 % siten, että rokottamisen kustannus ei
kerryttäisi työterveyshuollon vuosittaista menokattoa. Korvaustaksa pitää
määritellä vastaamaan kohtuullista, todellista rokottamisen hintaa.

Sarkomaa
kirittää hallitusta tekemään työterveyshuollon täysimääräisen mukana
olon mahdollistavat muutokset pikimmiten, sillä työikäisen
väestön rokottamisen on määrä alkaa maalis-huhtikuussa. Muutoin on
olemassa vakava riski, että väestön rokotustahti ei ole riittävän nopea ja
koronakriisi ryöstäytyy käsistä. Nopea ja kattava rokottaminen onnistuu vain
ottamalla käyttöön kaikki voimavarat ja osaaminen. Se on ainoa vaikuttava keino
päästä ulos maatamme kaikin tavoin kurittavasta koronakriisistä,” Sarkomaa
vaatii.

Koronarokotestrategian mukaan
rokotusjärjestyksessä ensimmäisinä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset, jotka ovat tekemisessä koronan kanssa ja heille, jotka
työskentelevät hoitokodeissa. Suomessa kunnat
vastaavat rokotusten antamisesta ja rokotusvuorossa olevien informoinnista
omalla alueellaan. Tästä on seurannut, että eri kunnissa on
kirjavia tulkintoja siitä, miten yksityisen sektorin sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstöä rokotetaan suhteessa julkisen sektorin
henkilöstöön.

”Kentältä
kantautuu vakava huoli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Erityinen
huoli on yksityisen sektorin työntekijöistä, ja erityisesti yksinyrittäjistä ja
freelancereista. Näiden etulinjassa työskentelevien toimijoiden rokottamisessa
on edelleen epäselvyyttä. Useat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat
kaipaavat kipeästi yhtenevää ja selkeää toimintaohjetta siitä, miltä taholta
voivat rokotteen saada ja millä aikataululla suojatakseen itsensä ja potilaat,”
Sarkomaa toteaa.

”Huolta herättää
myös puute, että rokotusjärjestyksessä ei ole huomioitu suun
terveydenhuoltoa lainkaan. Ilman riittävää tietämystä kunnissa suun
terveydenhuollosta on olemassa riski, että rokotusjärjestyksessä ei tule
huomioiduksi suun terveydenhuollon erityispiirteet. On välttämätöntä, että myös
suun terveydenhuollon henkilökunnan osalta noudatetaan koko maassa
rokottamisessa työtehtävänkohtaista järjestystä, sillä joukossa on paljon
niitä, jotka tekevät muun muassa päivystystyötä ja hoitavat mahdollisia
koronapotilaita,” Sarkomaa muistuttaa.

Sarkomaa on
jättänyt kirjallisen kysymyksen
koronarokotusten korvaamisesta sairausvakuutuksesta, sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten ja alan yrittäjien sekä suun terveydenhuollon
ammattilaisten yhdenvertaisesta rokottamisesta vauhdittaakseen maan hallitusta
toimiin koronarokottamisessa.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa, p. 0505113033

Ota kantaa