Kokoomuksen Sarkomaa: Eduskunta pelasti terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit

Blogi

Tiedote 11.12.2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa iloitsee
valtiovarainvaliokunnan 1,4 miljoonan euron määrärahalisäyksestä
terveydenhuollon laaturekisteritoimintaan. Eduskunta hyväksyy lopullisesti
vuoden 2021 budjetin ensi viikolla.

THL
on pilotoinut menestyksellisesti kansallisia laaturekistereitä viime
eduskuntakaudella eduskunnan Sarkomaan aloitteesta myöntämän määrärahan
turvin. On välttämätöntä, että laaturekisteritoiminnan rahoitus saadaan
jatkossa pysyvälle pohjalle. 

”Monelle
suomalaiselle on järkyttävä tieto, ettei maamme julkisessa terveydenhuollossa
laatua seurata systemaattisesti. Laatutiedolla sote-palveluja voidaan kehittää
vaikuttavaksi, yhdenvertaiseksi ja turvalliseksi. Tietoa tarvitsevat
sote-ammattilaiset, virkamiehet ja päättäjät. Palveluita ei voi kehittää
vaikuttavasti eikä tiedolla johtaa, jos tietoa ei ole,” Sarkomaa toteaa.

Sote-alan
laaturekistereiden ylläpito on säädetty THL:n lakisääteiseksi tehtäväksi
1.5.2019 voimaan tulleella lainmuutoksella (553/2019). Ilman nyt eduskunnan
myöntämää lisärahoitusta laaturekistereiden kehitystyö kansallisena toimintana
olisi ollut riskissä pysähtyä kokonaan.

”Erinomaisia
tuloksia laaturekistereiden pilotoinnissa on saatu muun muassa diabeteksen
hoidon osalta. Tiedon avulla on voitu kohdentaa toimet niin, että hoitotulokset
ja hoitotasapaino ovat parantuneet eri alueilla,” Sarkomaa sanoo.

Valtava
määrä sote- asiantuntijoita, potilasjärjestöjä ja terveydenhuollon toimijoita
on mukana laaturekisterien kehittämisessä. On kaikkien etu, että työ saa
jatkua. Suomessa on merkittäviä eroja palvelujen ja hoitoteknologian saannissa.
Laaturekisterit ovat keino nostaa puutteet sekä parhaat käytännöt päivänvaloon
ja vauhdittaa yhdenvertaisten palveluiden rakentamista. Sosiaali- ja
terveyspalveluita ei voida johtaa eikä uudistaa pussi päässä ilman tietoa
toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta.

Sarkomaa
muistuttaa hallitusta, että ratkaisuja tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon
yliopistotasoisen tutkimuksen järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Tällä
hetkellä hallituksen sote-esityksestä nämä vielä puuttuvat. Eduskunta on
edellyttänyt lausumalla, että sote-uudistuksen osana on turvattava tutkimuksen
määrärahojen riittävyys. On välttämätöntä, että sosiaali- ja terveydenhuollon
tutkimusrahoitus käännetään takaisin kasvu-uralle. Myös hoitotyön tutkimuksen
määrärahojen riittävyys on turvattava terveydenhuollon näyttöön perustuvan
toiminnan edistämiseksi. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa,”
Sarkomaa päättää.

Laaturekistereiden
vakinaistaminen sisältyi myös kokoomuksen vaihtoehtoehtobudjettiin ja Sarkomaa
teki talousarvioaloitteen terveydenhuollon kansallisten laaturekistereiden
pysyvän toiminnan käynnistämiseksi.

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa