Kokoomuksen Sarkomaa: Esteet antaa uusia syövän yhdistelmähoitoja poistettava lainsäädännöstä viipymättä

Blogi

Tiedote 8.12.20

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kirittää
hallitusta pikaisesti toimiin, jotta Suomessa syöpäpotilaat saisivat
tarvitsemansa hoidon. Sarkomaa nosti asian esiin Helsingin yliopiston
Tiedekulmassa Cancer I&O tutkimus
& innovaatioprojektin järjestämässä päättäjäpaneelissa. Sarkomaan
mukaan hallituksen on viipymättä tuotava eduskuntaan esitykset, joilla taataan
syövän yhdistelmähoitojen saatavuus. Lisäksi Kansallisen Syöpäkeskuksen
toiminta on viimein saatava täysimääräisesti käyntiin.

”Potilaiden
näkökulmasta uudistustarve on kiireellinen. Erilaiset syövän yhdistelmähoidot
yleistyvät syövän hoidossa ja niiden käyttö tulisi mahdollistaa Suomessa
lakimuutoksella pikimmiten. Vakavasti sairailla syöpäpotilailla, ei ole
mahdollisuutta odottaa tehokkaaksi todetun, muualla Euroopassa saatavilla
olevan hoidon mahdollistavaa lainsäädäntöä vaalikauden loppuun,” Sarkomaa
toteaa.

Suomessa
lääkkeiden rahoitus ja arviointi jakaantuu kahteen kanavaan niiden
annostelutavan perusteella. Kaksikanavajärjestelmän jako sairaala- ja
avoterveydenhuollon lääkkeisiin on keinotekoinen eikä vastaa lääkekehityksen ja
uusien hoitomuotojen myötä muuttuneisiin tarpeisiin. Vallitseva lainsäädäntö
asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan. Se estää esimerkiksi levinnyttä
munuaissyöpää sairastavia potilaita saamasta tehokkaaksi todettua
immunologisen, suonensisäisesti annosteltavan hoidon ja tablettimuotoisen
lääkkeen yhdistelmähoitoa.

”Potilaiden
hoitoa estävä lainsäädäntö on kiireellisesti korjattava. Suomen Syöpäpotilaat
ry on kannanotossaan nostanut esiin Suomen kaksikanavaisesta lääkkeiden
rahoitusjärjestelmästä johtuvat jäykkyydet, jotka eivät mahdollista useiden
yhdistelmähoitojen arviointia eikä käyttöönottoa syöpien hoidossa.
Kaksikanavarahoitusjärjestelmä on luonut väliinputoajatilanteen: potilaat eivät
saa yhdistelmähoitoa, jos vain toinen lääkkeistä kuuluu sairaalan vastuulle ja
toiseen ei ole puolestaan mahdollista saada sairausvakuutuskorvausta. On
kohtuutonta laittaa vakavasti sairaat potilaat odottamaan ministeriön asettaman
monikanavarahoituksen purkamista selvittävän työryhmän tuotoksia, joiden on
määrä valmistua vasta keväällä 20203. Päätöksiä tarvitaan nyt,” Sarkomaa
vaatii.

Sarkomaa
kiirehtii lisäksi hallitukselta toimia Kansallisen Syöpäkeskuksen toiminnan
vauhdittamiseksi. On vakavaa, että toiminnan käynnistymisen edellytyksenä
olevan koordinoivan yksikön rahoitus ja perustaminen on viivästynyt. Tutkimusta
ja yhdenvertaista hoitoa edistävän Kansallinen syöpäkeskuksen toiminta on
laitettava täysimääräisesti käyntiin,” Sarkomaa päättää.

Sarkomaa
on jättänyt kirjallisen kysymyksen ja jättää toimenpidealoitteen uusien
yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövänhoidossa vauhdittaakseen hallitusta
toimiin yhdenvertaisten syöpähoitojen mahdollistamiseksi.

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa

puh. 050
511 3033

Ota kantaa