Kokoomuksen Sarkomaa: Kirjailija on palkkansa ansainnut – lainauskorvaus myös e-kirjoista

Blogi

Tiedote 5.12.20

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari
Sarkomaa muistuttaa, että kirjailijoille maksettavaa lainauskorvausta pitäisi
saada myös e-aineistosta. Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota
maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Lainauskorvaus on monelle
kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa toimeentuloa.

Useammassa Euroopan maassa lainauskorvaus on ulotettu myös e-kirjoihin.
Tällä hetkellä Suomessa tekijänoikeuslain nojalla lainauskorvausta maksetaan
vain fyysisinä teoskappaleina lainattavista kirjoista. Samaan aikaan e-kirjojen
ja e-äänikirjojen lainamäärät lisääntyvät vuosittain merkittävästi ja Suomessa
selvitetään kansallisen e-kirjaston perustamista. 

”Kirjallisuuden tekijöiden toive saada lainauskorvausta myös
e-aineistoista, on perusteltu ja kannatettava,” sanoo Sarkomaa.

”Suomessa käytetään kirjastoja eniten kaikista Pohjoismaista. Valtaosa
meistä suomalaisista on kirjastojen ja kirjojen ystäviä. Turvaamalla
tekijöille kohtuullisen korvauksen näiden sisältöjen lainaamisesta, voidaan
samalla turvata tekijöiden mahdollisuus keskittyä luovaan työhön,” Sarkomaa
toteaa.

Suomessa lainauskorvausjärjestelmä syntyi myöhään muihin Euroopan maihin
verrattuna. Lainauskorvaus nousi Suomessa vihdoin vuonna 2017
pohjoismaiselle tasolle ja korkeakoulukirjastot otettiin mukaan korvauksen
piiriin.

”Eduskunnassa teimme työtä kansanedustajajoukolla yli puoluerajojen
tavoitteen saavuttamiseksi. Nyt on taas aika yhdistää voimat ja ulottaa
lainauskorvaus myös e-kirjoihin,” sanoo Sarkomaa.

Valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa lukemisesteisille äänikirjoja
saavutettavassa muodossa. Kirjallisuuden tekijät saavat Celian lainoista
nykyisin korvauksen vain, jos teos jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Myös tämä
korvausoikeus tulisi muuttaa teknologianeutraaliksi.

Sarkomaa muistuttaa, että sivistysvaliokunta esitti mietinnössään 7/2018,
että hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin lain muuttamiseksi
teknologianeutraalimmaksi siten, että tekijöiden oikeudet kohtuullisen
korvauksen saamiseen varmistetaan vastaamaan paremmin teosten käyttöä.
Sivistysvaliokunta esitti, että hallituksen tulee arvioida lain vaikutuksia
edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa siitä selvitys
sivistysvaliokunnalle keväällä 2021. 

Sarkomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen KK 918/2020 lainauskorvauksen
ja kirjallisuuden Celia-korvausten muuttamisesta teknologianeutraaleiksi
vauhdittaakseen hallitusta sivistysvaliokunnan edellyttämiin toimiin.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

puh. 050 511
3033

Ota kantaa