Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2020

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin hankintastrategiaa. Aamukouluasioina ovat Euroopan unionin elpymisrahoitus ja Suomen kestävän kasvun ohjelma. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talousarviosta. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy maapoliittiset linjakset. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa vahvistetaan luokkamuotoisen erityisopetuksen ja joustavan perusopetuksen…

Lähde

Ota kantaa