Kirjallinen kysymys lainauskorvauksen ja kirjallisuuden Celia-korvausten muuttamisesta teknologianeutraaleiksi

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan
teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä
ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvaus on
monelle kirjailijalle ja kääntäjälle tärkeä osa omaa toimeentuloa.

Suomessa lainauskorvausjärjestelmä
syntyi myöhään muihin Euroopan maihin verrattuna. Tekijät ovat kuitenkin hyvin
kiitollisia siitä, että lainauskorvaus nousi Suomessa vihdoin vuonna 2017
pohjoismaiselle tasolle ja korkeakoulukirjastot otettiin mukaan korvauksen
piiriin.

Useammassa Euroopan maassa lainauskorvaus on ulotettu myös e-kirjoihin. Suomi
voisi toimia tässä asiassa etupainotteisesti ja mahdollistaa korvaukset
tekijöille myös e-kirjoista ensimmäisten EU-maiden joukossa. Tällä hetkellä
tekijänoikeuslain nojalla lainauskorvausta maksetaan vain fyysisinä
teoskappaleina lainattavista kirjoista. Osa kirjallisuuden tekijöistä, kuten tavallisesti
kertakorvauksella julkaisuoikeudet kustantajalle luovuttavat kirjallisuuden
kääntäjät, putoavat e-aineiston lainaamisen osalta täysin arvoketjun
ulkopuolelle.  Samaan aikaan e-kirjojen
ja e-äänikirjojen lainamäärät lisääntyvät vuosittain merkittävästi ja Suomessa
selvitetään kansallisen e-kirjaston perustamista. Kirjallisuuden tekijät
toivovat lakimuutosta asiaan: lainauskorvausta tulisi saada myös
e-aineistoista.

Valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa
lukemisesteisille äänikirjoja saavutettavassa muodossa. Kirjallisuuden tekijät
saavat Celian lainoista nykyisin korvauksen vain, jos teos jää pysyvästi
käyttäjän haltuun. Celian äänikirjoja käytetään kuitenkin enenevässä määrin
suoratoistotekniikalla, eivätkä tekijät saa tuolloin käytöstä korvausta.

Myös tämä korvausoikeus tulisi muuttaa teknologianeutraaliksi.
Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään 7/2018, että hallituksen tulee ryhtyä
toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi siten, että
tekijöiden oikeudet kohtuullisen korvauksen saamiseen varmistetaan vastaamaan
paremmin teosten käyttöä. Sivistysvaliokunta esitti, että hallituksen tulee
arvioida lain vaikutuksia edunsaajien ja oikeudenhaltijoiden kannalta ja antaa
siitä selvitys sivistysvaliokunnalle keväällä 2021. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan
työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy lainauskorvauksen ja Celian äänikirjoista
suoritettavan korvausten muuttamiseksi teknologianeutraaleiksi?

Helsingissä 3.12.2020

_______________________________

Sari Sarkomaa [kok]

Ota kantaa