Terapiatakuusta totta ennen joulua

Blogi

Julkaistu Iltalehden päivän poiminta palstalla 17.11.2020

Olemme yhtä mieltä
Terapiatakuu kansalaisaloitteen tekijöiden kanssa siitä, että kansalaisaloite
ansaitsee sen arvolle sopivan käsittelyn. Vuosi on kulunut aloitteen
saapumisesta eduskuntaan, mutta aloite odottaa edelleen
käsittelyä. Kansalaisaloite on kokenut saman karun kohtalon kuin monet
mielenterveyspalveluja tarvitsevat ihmiset ja heidän läheisensä. Se on sysätty
syrjään odottamaan. 

Vetoamme hallituspuolueiden
edustajiin. Ottakaa jalka pois jarrulta ja antakaa eduskunnan käsitellä
kansalaisaloite. On välttämätöntä, että eduskunta käsittelee
Terapiatakuu-kansalaisaloitteen ennen joulua. On suuri vaara, että aloite
hautautuu eduskuntaan saapuvan jättimäisen ja mittavia ongelmia sisältävän
sote-esityksen alle.

Huoli riittävistä
mielenterveyspalveluista on suuri. Siitä kertoo nopeasti yli 50 000
allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite. Aloitteen lähetekeskustelussa
(21.11.2019) kaikki eduskuntapuolueet antoivat tukensa aloitteelle. Ministeri
Kiuru keskustelussa totesi: ”Kannatan aloitetta. Hallitus kannattaa sitä.
Tulemme mahdollisimman nopeasti tuomaan julki sen, mitä aioimme tehdä.” On
kaikki syyt odottaa, että aloite käsitellään ja hallitus tuo esityksen
Terapiatakuun toteuttamiseksi.

On
yhdenvertaisuuden irvikuva, että mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä
vain puolet saa tarvitsemaansa hoitoa. Kun jalka murtuu ei ihmistä
laiteta jonoon odottamaan. Kun ihmisen mieli särkyy, joutuu moni
odottamaan kuukausikaupalla eikä siltikään aina saa apua. Moni joutuu
hakemaan palveluja yksityiseltä sektorilta, mutta kaikilla ei tähän ole
mahdollisuuksia. Avun saanti ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.

Terapiatakuu
rakentaisi Suomesta puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason.
Terapiatakuu varmistaa sen, etteivät mielenterveysongelmista kärsivät eikä
heidän läheisensä jää yksin ilman apua. Nyt se on monelle arkipäivää. 

Kokoomuksen
eduskuntaryhmä on toistamiseen vedonnut, että hallitus lupauksensa mukaisesti
toteuttaisi Terapiatakuualoitteen. Paremmalla hoitoon pääsyllä on mahdollista
vähentää tuhansien ihmisten syrjäytymistä, siirtymistä
työkyvyttömyyseläkkeelle sekä vähentää työpoissaoloja ja opintojen
keskeytymisiä.

Mielenterveysongelmat
ovat suuri, mutta alihoidettu kansansairautemme. Koronan myötä
mielenterveyspalveluihin pääsy on heikentynyt samaan aikaan kun palveluiden
tarve on lisääntynyt. Yhdenvertainen ja oikea-aikainen mielenterveyshoitoon
pääsy on turvattava. Hoidon varhainen aloittaminen nopeuttaa toipumista ja
helpottaa ihmisten vaikeaa tilannetta sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia
kustannuksia. Kriisin jäljet voivat näkyä yhteiskunnassa vielä pitkään, jos
ongelmiin ei puututa ajoissa.

Kokoomus ehdottaa,
että terapiatakuusta tehdään totta vielä ennen joulua kaikkien
eduskuntapuolueiden yhteistyöllä.

Sari Sarkomaa,
kansanedustaja kok, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Mia laiho,
kansanedustaja kok, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Ota kantaa