Kokoomuksen Sarkomaa: Miksi hallitus haluaa salata sote-palveluiden laadun ja vaikuttavuuden?

Blogi

Tiedote 12.11.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää vakava virheenä, ettei maan hallitus
edistä  julkisen terveydenhuollon laadun  ja vaikuttavuuden
avoimuutta. Sote-uudistus on torso ilman valtakunnallisesti vertailtavaa laatutietoa.

Merkittäviä parannuksia terveyspalvelujen laatuun saadaan
aikaan vain ottamalla käyttöön terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit.
Laatutiedolla sote-palveluja voidaan kehittää vaikuttavaksi, yhdenvertaiseksi
ja turvalliseksi.  Tietoa tarvitsevat sote-ammattilaiset, virkamiehet ja
päättäjät. Palveluita ei voi kehittää vaikuttavasti eikä tiedolla johtaa, jos
tietoa ei ole.

Monelle suomalaiselle on järkyttävä tieto, ettei maamme
julkisessa terveydenhuollossa laatua seurata systemaattisesti. Sarkomaa
muistuttaa, että terveydenhuollon laaturekisterijärjestelmät ovat laajasti
käytössä muualla Euroopassa ja muissa  Pohjoismaissa etenkin ja niiden
myötä ihminen on järjestelmän sijaan palveluiden keskiössä. Miksi hallitus
jarruttaa uudistusta, jolla kurotaan umpeen eroa muihin länsimaihin?

THL on pilotoinut menestyksellisesti kansallisia
laaturekistereitä viime eduskuntakaudella eduskunnan Sarkomaan aloitteesta
myöntämän määrärahan turvin. Nyt THL on tehnyt esityksen laaturekistereiden
vakinaistamisesta, johon tarvittaisiin aluksi niin kaksi miljoonaa euroa.

”Oli suuri pettymys, ettei tätä rahaa hallitukselta ensi
vuoden valtion mittavaan budjettiesitykseen herunut. Virkamiesesityksessä raha
vielä oli. Pidän välttämättömänä, että eduskunta palauttaisi hallituksen
leikkaaman rahan”, Sarkomaa painottaa.

Valtakunnallisena Diabetespäivänä Sarkomaa nostaa esille
laaturekistereiden merkityksen diabeetikoille. Laaturekisteri auttaa
parantamaan diabeetikoiden valtakunnallista yhdenvertaisuutta, diabeteksen
hoitotuloksia ja ohjaa resursseja parhaaseen terveyshyötyyn auttaen näin
diabeteksen kustannusten hallinnassa. Diabetesrekisterin kehitykselle on luotu
hyvä pohja THL:n laaturekisterihankkeessa ja alueiden vertaiskehittämisessä.
”Tiedon avulla on voitu kohdentaa toimet niin, että hoitotulokset ja
hoitotasapaino ovat parantuneet eri alueilla,” Sarkomaa iloitsee.

”Valtava määrä sote- asiantuntijoita, potilasjärjestöjä ja
terveydenhuollon toimijoita on mukana laaturekisterityössä. Tehty mittavaa
työtä ei saa hukata. Suomessa on merkittäviä eroja palvelujen ja
hoitoteknologian saannissa. Laaturekisterit ovat keino nostaa puutteet sekä
parhaat käytännöt päivänvaloon ja vauhdittaa yhdenvertaisten palveluiden
rakentamista. Sosiaali- ja terveyspalveluita ei voida johtaa eikä uudistaa
pussi päässä ilman tietoa toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta,” Sarkomaa
linjaa.

Sarkomaa on jättänyt talousarvioaloitteen terveydenhuollon
kansallisten laaturekistereiden pysyvän toiminnan käynnistämiseksi.

Lisätietoja,

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa