Kirjallinen kysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusesitykseen liittyvän rahoitusmallin laskelmien ja tausta- aineiston julkaisemisesta sekä Helsingin, HUS:n sekä koko Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen kohdistuvan leikkauksen korjaamisesta

Blogi

Eduskunnan
puhemiehelle

Julkisuudessa on kerrottu
hallituksen korjanneen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rahoitusmallin
epäkohtia. Toisaalta esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja
kuntien omien laskelmien mukaan rahoitusmallin myötä Uudenmaan rahoitus
ensin vähenee ja kasvaa sen jälkeen vähemmän kuin väestönkasvu, ikääntyminen ja
monikulttuurisuuden kasvu edellyttäisivät.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kertoimia
esitetään tulevan soten rahanjaon perustaksi. Ne perustuvat erittäin moninaisista
rekisteritiedoista tehtyihin malleihin. Tarvetta kuvaavien tekijöiden
selitysaste maakuntatasolla on vain 87 prosenttia. HUS:n laskelmien mukaan
erikoissairaanhoidon tarvetta selittävistä kuluista mallissa puuttui 1,1
miljardia euroa. 

Hallituksen muutetussakin esityksessä Uudenmaan
rahoitusta ja palveluita leikataan voimakkaasti. Väestönkasvun rahoitus
huomioidaan kahden vuoden viiveellä ja palvelutarpeen kasvu vain
80-prosenttisesti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS)
erikoistuu 40 prosenttia Suomen lääkäreistä. Yliopistollisen koulutuksen ja
tutkimuksen kuluista puuttuu HUS:n aiempien julkisuuteen tuomien
laskelmien lisäksi 100 miljoonaa euroa.

THL:n rekisterit ja laskelmat avoimena datana,
samoin kuin valtiovarainministeriön laskelmat auki purettuina, on syytä
julkaista, jotta ne voidaan avoimesti arvioida. Uudenmaan väestön palveluja
heikennetään julkisuuteen tulleilla periaatteilla vuoteen 2029 mennessä
merkittävästi. Tämä koskee niin HUS:a, kuin koko Uudenmaan
perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitointa sekä niiden henkilöstöä.

HUS on suuri yliopistosairaala, joka vastaa joka
kolmannen suomalaisen erikoissairaanhoidosta. Lisäksi HUS:lla on merkittävät
valtakunnalliset erityisvastuut vaikeimmin sairaista potilaista. Suunniteltu
rahoitusleikkaus kohdistuu viime kädessä näihin potilaisiin saaden aikaan
yhteiskunnallista eriarvoistumista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään
viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan
kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus
ryhtyy THL:n rekistereiden ja laskelmien avoimena datana, samoin kuin
valtiovarainministeriön laskelmien auki purettuina julkaisemiseksi, jotta ne
voidaan avoimesti arvioida?

Mihin toimiin hallitus ryhtyy sote-uudistukseen liittyvän rahoitusmallin
korjaamiseksi HUS:n, Helsingin ja muiden Uudenmaan kuntien osalta?

Miten hallituksen sote-esitys parantaa vuoteen 2029 mennessä HUS:n alueen
väestön, Helsingin kaupungin asukkaiden kuin koko Uudenmaan
perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluja ja henkilöstön
työolosuhteista sekä sote- alan houkuttelevuutta Uudellamaalla?

Miten hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa
varmistetaan erikoissairaanhoidon ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden toimintaedellytykset Helsingissä ja Uudellamaalla?

Helsingissä 3.11.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari
Sarkomaa [kok]

Ota kantaa