Kokoomusedustajat: Eduskunta hyväksyi tyttöjen sukuelinten silpomisen säätämisen rangaistavaksi nykyistä selkeämmin – ”Suuri päivä ihmisoikeuksille ja tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeudelle”

Blogi

Tiedote

6.11.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat Pihla
Keto-Huovinen
, Sari Sarkomaa ja Sofia Vikman iloitsevat
eduskunnan perjantaina hyväksymästä kannasta koskien tyttöjen sukuelinten
silpomisen erilliskriminalisointia koskevaa kansalaisaloitetta. Eduskunta hyväksyi lakivaliokunnan päätösesityksen, jonka
mukaan hallituksen on mahdollisimman ripeästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tyttöjen
ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi
nykyistä selkeämmin ja annettava tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan
käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

”Tämä on suuri päivä
ihmisoikeuksille ja tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeudelle. Eduskunnan
hyväksymä kanta tarkoittaa sitä, että hallituksen on nyt pakko toimia asiassa.
Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, joka
on kitkettävä Suomesta. Kokoomus iloitsee siitä, että vaatimuksemme
lainsäädännön selkeyttämisestä etenee. Yhdenkään tytön ei tule joutua elämään
Suomessa silpomisuhan alla”, Pihla Keto-Huovinen sanoo.

Silpomisasia tuli eduskunnan
käsittelyyn kansalaisaloitteen KAA
1/2019
pohjalta. Kokoomusedustajat ovat tyytyväisiä aloitteen herättämästä
laajasta kansalaiskeskustelusta ja edellyttävät, että Marinin hallitus ryhtyy
valmistelemaan tarvittavat silpomisen vastaiset lainmuutokset ja muut
tarvittavat toimenpiteet viipymättä.

”Kokoomus haluaa kiittää
kansalaisaloitteen tekijöitä erittäin tärkeän asian edistämisestä ja
nostamisesta eduskunnan käsittelyyn. Yksikin silvottu tyttö on liikaa. Meidän
on suojeltava heitä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hallituksen on nyt
kuultava eduskunnan selkeä viesti ja kiirehdittävä, jotta tarvittavat
lainmuutokset saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Esityksen nopea
valmistelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että lainsäädäntömuutokset
ehditään käsitellä ja saadaan voimaan varmasti vielä tämän vaalikauden aikana”,
Sari Sarkomaa sanoo.

Kokoomusedustajat muistuttavat,
ettei tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoinnin selkeyttäminen yksin
riitä, vaan silpomisen vastaisessa työssä tarvitaan lisäksi useita eri
viranomaisten toimivaltaan kuuluvia ennaltaehkäiseviä toimia.

”Tyttöjen silpomisen
kriminalisoinnin selkeyttämisen lisäksi tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia. On
varmistettava, että ammattilaiset tarvittaessa ottavat silpomisasian puheeksi
ja ilmoittavat tarvittaessa asiasta eteenpäin. Lisäksi on muun muassa
vahvistettava viranomaisten koulutusta ja yhteistyötä, varmistettava
lastensuojelulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen sekä
turvattava silpomisen vastaisen työn resurssit”, Sofia Vikman sanoo.

Lisätiedot:

Pihla Keto-Huovinen, p.
09 432 3083
Sari Sarkomaa, p. 09 432 3033
Sofia Vikman, p. 09 432 3194

Ota kantaa