Marraskuun eduskuntaterveiset 2020

Blogi

Tilaa eduskuntaterveiset sähköpostiisi tämän linkin kautta!

Arvoisa vastaanottaja,

Syksyn yksi tärkeimmistä töistä eduskunnassa on ensi vuoden valtion talousarvion käsittely. Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä keskeinen tehtäväni on vaikuttaa, että Helsingin erityisolosuhteet otetaan kaikessa päätöksenteossa vahvasti huomioon. Oppositiossa teemme työtä, että hallitus käyttäisi viisaasti suomalaisten verorahoja.

Valtion vuoden 2021 talousarvion lähetekeskustelussa pidin kokoomuksen ryhmäpuheen. Kokoomus haluaa tehdä Suomesta hyvinvoivan maan, jossa saa tehdä, yrittää ja toteuttaa unelmiaan. Maan, jossa jokainen pidetään mukana.

Hallituksen on lopetettava koronan takana kyyristely ja työllisyystoimien sekä ihmisille tärkeiden uudistusten lykkääminen. Koronakriisi ei ole syy tehdä vähemmän vaan on tehtävä enemmän. Suomalaisilla ei ole varaa hallituksen rakentamaan menetettyyn vuosikymmeneen.

Viikon suurin ilouutinen on selvitysmiehen raportin valmistuminen Terhokodin tulevaisuudesta. Selvitysmies pitää tärkeänä, että Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Terhokodin yhteistyö olisi jatkossa tiiviimpää. Mikä olennaisinta selvitys suosittaa sitä, että Terhokodin tulee jatkaa työtään itsenäisenä toimijana, edelläkävijänä, yhteistyökumppanina, arvokkaana saattohoidon toteuttajana ja kehittäjänä. Olen ollut mukana mittavassa joukossa, joka haluaa turvata laadukkaan saattohoidon ja Terhokodin tulevaisuuden. Selvitys antaa kestävän pohjan tehdä Terhokodin toiminnan turvaavat päätökset.

Tässä kirjeessä:

  • Helsingin kokoomuksen Facebook-live to 5.11 klo 17-17.30
  • Hyökkäys yksityisyyteen on häpeällistä, ei avun hakeminen
  • Helsingin kouluterveydenhuollon toimittava koronasta huolimatta
  • Saastuneen lumen kaato Itämereen kiellettävä
  • SOTE-uudistus vaarantaa Helsingin ja koko Uudenmaan sote- palvelut
  • Sairaanhoitajien koulutussäätiön myöntämä ansiomitali 
  • Terveysperusteinen sokerivero edistämään kansanterveyttä ja kestävää kansantaloutta  
  • Kuulumiset Kokoomuksen seniorifoorumista
  • Tekemiäni kannanottoja ja valtiopäivätoimia

Helsingin kokoomuksen Facebook-live to 5.11 klo 17-17.30

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kanssani ajankohtaisista helsinkiläisten asioista. Keskustelussa myös hallituksen sote-uudistus ja sen vaikutukset helsinkiläisten palveluihin ja talouteemme. Mukaan keskusteluun pääset LINKIN kautta.

Hyökkäys yksityisyyteen on häpeällistä, ei avun hakeminen

Tietomurto psykoterapiakeskus Vastaamoon  ja yritys kiristää varastetuillatiedoilla ovat raukkamaisia tekoja. Nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, että törkeän rikoksen tekijä saadaan kiinni ja uhriksi joutuneet saavat ripeästi apua. Rikos koskee tuhansia ihmisiä. Kyseessä on suuronnettomuus ja se on sillä painoarvolla tutkittava. 

Tapahtuneesta on otettava opiksi. Tarvittavat korjaustoimet on tehtävä viipymättä. Terapiapalveluiden käyttö on tärkeä osa terveydenhuoltoamme. 

Epäluottamus voisi pahimmillaan vahingoittaa mielenterveyspalveluja vuosien ajan. Suuri pelko on, että ihmiset eivät uskalla enää hakeutua avun piiriin. Ihmisten on voitava luottaa, että luottamukselliset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Olin mukana Sanna Ukkola Livessä keskustelemassa Vastaamoon liittyvästä rikoksesta ja mielenterveyspalveluista yhdessä europlarlamentaarikko Alviina Alametsän kanssa. Kansalaisaloite terapiatakuusta on rumalla tavalla hallituspuolueiden toimesta jäädytetty sosiaali- ja terveysvaliokunnan mappi ö:hön. Nyt on aika kaivaa järjestöjen tekemä arvokas aloite ja käsitellä se huolella.

Olin aikoinaan kutsuttuna puhujana mielenterveysjärjestöjen tilaisuudessa, jossa terapiatakuuta koskeva kansalaisaloite laitettiin käyntiin. Tilaisuudessa pitämässäni puheessa terapiatakuun puolesta totesin, että mielenterveysongelmat on aliresurssoitu ja – hoidettu sairaus. Terapiatakuualoitteessa ehdotetaan nyt monin osin puutteellisten perustason mielenterveyspalveluiden rakentamista. Se edellyttää lain muutosta ja rahoitusta. Kokoomus on sisällyttänyt terapiatakuun toteuttamisen vaihtoehtobudjettiinsa. Terapiatakuu tarvitaan nyt. Mielenterveys kuuluu kaikille.

Helsingin kouluterveydenhuollon toimittava koronasta huolimatta

Helsingin kaupunki siirtää kouluista terveydenhoitajia jäljittämään koronaa. Jäljittämistyö on tärkeää mutta siihen on koulutettava tekijät toisaalta. Tilanne on todella huolestuttavaa lasten ja nuorten kannalta. Etäopetus, koronaepidemia ja monet syyt ovat lisänneet entisestään tuen ja myös terveyden huollon tarvetta lapsille ja  nuorille.

Ensimmäisen aallon aikana THL varoitti syntyneistä puutteista nuorten rokotusten ja terveystarkastusten toteutumisessa. Samaa virhettä ei tule toistaa. Kouluterveydenhoitaja on tutkitusti henkilö, jolle nuoret uskaltavat kertoa vaikeitakin asioita. On tärkeää, että asioista voi kertoa ajoissa. Olen vedonnut kaupungin sote- johtoon tilanteen korjaamiseksi.  

Saastuneen lumen kaato Itämereen kiellettävä

Lumen kaataminen mereen aiheuttaa vahinkoa, kun lumen mukana mereen päätyy luonnolle ja ihmisille haitallisia aineita ja roskia, mm. muovia ja rakennusjätettä.

Itämertamme ja vesistöjämme on suojeltava vuodenajasta riippumatta. Maakaatopaikkojen löytyminen on varsin haastava Helsingissä, mutta se ei ole kestävä perustelu liata kotivesiämme ja merenrantojamme.

Olen tehnyt lakialoitteen, jossa esiteteään, että lumen kaataminen mereen kiellettäisiin ympäristönsuojelulaissa. 

SOTE-uudistus vaarantaa Helsingin ja koko Uudenmaan sote- palvelut

Johtamani Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta (KENK) kuuli kokouksessaan HUSin näkemyksiä ja korjausesityksiä Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Esityksessä on merkittäviä puutteita erityisesti rahoituksen osalta. Laadin HUS:n esityksen pohjalta kirjallisen kysymyksen. Sen allekirjoitti laaja joukko kansanedustajia yli puoluerajojen.

Alueemme sote-palveluiden rahoitus, investoinnit, tutkimus ja yliopistoyhteistyö on turvattava. Esitetty rahoitusmalli veisi pohjan yhdenvertaiselta erikoissairaanhoidolta ja romuttaisi maamme erikoissairaanhoitojärjestelmän sekä muut sote-palvelut. Hallituksen esittämä sote-leikkuri Helsingille ja Uudellemaalle on kohtuuton eikä sitä voi hyväksyä.

Yliopistollisten sairaaloiden kritiikkiä ja hätää ei saa sivuuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Hallituksen esityksestä puuttuvat säädökset ja ratkaisut miten yliopistotasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus järjestetään ja rahoitetaan. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa.

Olen tehnyt työtä asian eteen valtiovarainvaliokunnassa ja useana vuonna olemme saaneet yliopistotasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimukseen lisärahaa. Nykyisen hallituksen aikana tutkimusrahoitus on kääntynyt laskuun.

Eduskunta on edellyttänyt esittämälläni lausumalla, että sote-uudistuksen osana on turvattava tutkimuksen määrärahojen riittävyys. Myös hoitotyön tutkimuksen määrärahojen riittävyys on turvattava terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi. 

Sairaanhoitajien koulutussäätiön myöntämä ansiomitali 

Oli suuri kunnia vastaanottaa Sairaanhoitajien koulutussäätiön myöntämä ansiomitali hoitotyön koulutuksen, tutkimuksen ja ammatillisen toiminnan hyväksi tehdystä työstä. Kiitos kaikille vuosien varralle yhdessä kanssani asian eteen työtä tehneille! 

Terveysperusteinensokerivero edistämään kansanterveyttä ja kestävää kansantaloutta  

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen ja toimepidealoitteen terveysperusteisen veron käyttöönotosta vauhdittaakseen hallitusta toimiin. Terveysperusteisen verotuksen tavoitteena on terveyttä edistävien ruokavalintojen ja kansanterveyden edistäminen sekä terveydenhoidon kustannusten vähentäminen. Samalla kerrytetään verotuloja.

Suomalaiset syövät ja juovat terveytensä kannalta liikaa sokeria ja runsaalla sokerin syönnillä on yhteys kansansairauksiin. Veropohjan laajentaminen koskemaan virvoitusjuomien lisäksi makeisia ja jäätelöä sekä kaikkia muita lisättyä sokeria sisältäviä sokeripitoisia tuotteita on perusteltua. Verottamalla sokeria voidaan ohjata kuluttajia vähentämään liiallista sokeripitoisten tuotteiden kulutusta. Veron perusteen tulee olla kansanterveydellinen – näin se useiden asiantuntijoiden mukaan ei olisi EU-säännösten vastainen eikä sisältäisi valtiontueksi katsottavaa valikoivaa verotukea.

Meidän tulisi verottaa vähemmän sitä, mitä haluamme enemmän, eli työtä ja enemmän sitä mitä haluamme vähemmän, eli terveyden kannalta epäsuotuisia tuotteita.

Kuulumiset kokoomuksen seniorifoorumista

Yhdessä ministeri Helena Pesolan kanssa johtamani Kokoomuksen seniorifoorumi kokoontui keskustelemaan ikäystävällisen Suomen rakentamisesta. Myös puheenjohtaja Petteri Orpo oli mukana. Seniori-ikäiset ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Siksi hyvinvointipalveluiden kehittämisen lähtökohtana on oltava ihmisten erilaiset tarpeet.

Olen tehnyt lakialoitteen senioreiden superkotitalousvähennyksestä. Mallissa yli 75-vuotiaiden verovähennysoikeutta kasvatetaan 70 prosenttiin. Nykyinen 100 euron omavastuu poistettaisiin. Vähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä. 

Moni on kysynyt miten päästä mukaan seniorifoorumimme asiantuntevaan joukkoon. Voit liittyä kokoomuksen jäsensivuilla. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ajatukset ja terveiset ovat tervetulleita.

Tekemiäni kannanottoja ja valtiopäivätoimia

Teilaus ministerin veropuheille: Mitä SDP:llä on työntekoa vastaan?

”Kylmäkiskoisuus yrittäjiä kohtaan tekee rumaa jälkeä”

Kirjallinen kysymys covid-19 aiheuttamien silmätautien hoitojonojen purkamisesta ja varautumisesta väestön ikääntymisen vaikutuksiin silmäterveydenhuollossa

Kokoomuksen Sarkomaa: Suojavarustekorvaukset oikeudenmukaisesti hyvinvointipalveluita julkiselle sektorille tuottaville järjestöille ja yrityksille

Terveyspalveluihin on päästävä koronasta huolimatta

Kokoomus esittää tuntuvaa korotusta kotitalousvähennykseen – ”Tuo työpaikkoja, tukee sujuvaa arkea, torjuu harmaata taloutta”

Marinin hallituksen leikkaus kotitalousvähennykseen vie tasa-arvokehitystä väärään suuntaan

Helsingin kouluterveydenhuollon toimittava koronasta huolimatta

Ajatukset ja ideat liittyen syksyn politiikkaan ja tietenkin kotikaupunkini Helsingin sekä koko Suomen kehittämiseen ovat aina tärkeitä ja tervetulleita.

Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Ota kantaa