SOTE-uudistus vaarantaa yliopistosairaaloiden ja tutkimuksen toimintaedellytykset

Blogi

TIEDOTE 31.10.2020

Heti vapaa julkaistavaksi

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Anna-Kaisa Ikonen ja Mia Laiho kantavat yhteisesti huolta yliopistosairaaloiden rahoituksen riittävyydestä. Heidän mukaansa hallitus turmelee sote-uudistuksessa yliopistotasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, erikoissairaanhoidon tulevaisuuden sekä sivuuttaa täysin yliopistollisten sairaaloiden kritiikin ja hädän.

Kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen peräänkuuluttaa, että rahoituksessa on huomioitava yliopistosairaaloiden rooli ja erityistehtävät, jotta niillä on valmius ja osaaminen vaativiin toimenpiteisiin ja harvinaisten sairauksien hoitoon myös tulevaisuudessa.

”Suomalainen terveydenhuolto ja kansalaiset voivat hyvin ainoastaan, jos yliopistosairaaloiden toimintaedellytykset ja osaamisen kehittäminen turvataan myös jatkossa”, Ikonen sanoo ja jatkaa ”yliopistosairaalat ovat maan suurimpia erikoissairaanhoidon yksikköjä ja niillä on avainasema vaativan hoidon tuottajina sekä uusien hoitomuotojen kehittäjinä. Kyse on suomalaisen erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta. Kansainvälisestikin arvioituna hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa ja sen keskeistä osaa, yliopistosairaaloiden toimintaa, ei saa vaarantaa. Myöskään niiden yhtiömuotoista toimintaa ei pidä estää, sillä esimerkiksi yhtiömuotoinen sydänsairaala on päässyt maailman parhaiden erikoistuneiden sairaaloiden listalle. tällaista yliopistosairaaloiden osaamista tulee arvostaa”.

Kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pitää vakavana puutteena, että hallituksen sote-esityksestä puuttuvat säädökset ja ratkaisut miten yliopistotasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus järjestetään ja rahoitetaan. Eduskunta on edellyttänyt lausumalla, että sote-uudistuksen osana on turvattava tutkimuksen määrärahojen riittävyys. Sarkomaa pitää välttämättömänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusrahoitus käännetään kasvu-uralle. Myös hoitotyön tutkimuksen määrärahojen riittävyys on turvattava terveydenhuollon näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa

”Hallituksen sote-esityksestä puuttuvat myös
yliopistosairaaloita koskevat säädökset. Tämä on vaarantamassa lääketieteen
tutkimuksen ja opetuksen toimintamahdollisuuksia, joiden varaan erityisesti
Suomen erinomainen erikoissairaanhoito rakentuu. Lakiehdotusta on välttämätöntä
korjata. Lakiin tarvitaan myös kirjaus siitä, että yliopistoilla on edustus
yliopistosairaalan hallinnossa ja yliopistosairaaloilla yliopistojen
lääketieteellisen tiedekunnan hallinnossa”, Sarkomaa toteaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho
huomauttaa, että jos yliopistosairaaloiden rooli jää viidelle eri alueelle
erikseen sovittavaksi, koulutuksen, tutkimuksen sekä yliopistollisten
sairaaloiden erikoissairaanhoidon tilanne voi vaihdella alueittain ja niiden
riittävästä rahoituksesta ei ole mitään takeita.

”Yliopiston, koulutuksen, tutkimuksen ja
yliopistosairaaloiden kiinteän yhteistyön edellytykset on välttämätöntä
varmistaa lainsäädännössä. Kliinisen lääketieteen kehityksessä on pysyttävä
mukana, jotta suomalaisilla on mahdollisuus parhaimpaan mahdolliseen
vaikuttavaan hoitoon myös jatkossa”, sanoo Laiho.

Edustajat vaativat, että
yliopistosairaaloiden asema täytyy määritellä laissa ja tehtävän mukainen
rahoitus tulee turvata, ettei hyvinvointialueiden päätöksenteossa koulutus ja
tutkimus jää taka-alalle. Tämä voi johtaa kokonaisuudessaan korkeatasoisen
koulutuksen ja tutkimuksen heikentymiseen nykyisestä. 

”Yliopistollisen sairaalan tehtävät on huomioitava sote-rahoituksessa täysimääräisesti
joko tarvekriteereissä tai erillisrahoituksessa”, edustajat päättävät.

Lisätiedot:
Anna-Kaisa Ikonen 09 432 3062
Sari Sarkomaa 050 511 3033
Mia Laiho 0504336461

Ota kantaa