Kokoomuksen Sarkomaa: Suojavarustekorvaukset oikeudenmukaisesti hyvinvointipalveluita julkiselle sektorille tuottaville järjestöille ja yrityksille

Blogi

Tiedote 29.10

Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen koronaepidemian aiheuttamasta suojavarusteiden käytöstä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamisesta, silloin kun kyse on kuntien tai kuntayhtymien järjestämisvastuulla olevista yksityisen toimijan kuten järjestöjen ja yritysten tuottamista hyvinvointipalveluista. Sarkomaa peräänkuuluttaa hallitukselta toimia suojavarusteiden käytön lisäkustannusten oikeudenmukaiseksi korvaamiseksi.  

Hallitus on
luvannut korvata täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta
aiheutuneet lisäkustannukset.

”Kustannusten
korvaamisesta myös yksityisen sektorin toimijoille silloin, kun ne tuottavat
kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja tarvitaan
viipymättä kansallinen päätös. Esimerkiksi joka
toinen hoidossa oleva ikäihminen asuu ja hoidetaan yksityisessä palvelutalossa.
Kansalaisten tulee olla samanarvoisessa asemassa riippumatta
palveluntuottajatahosta,” Sarkomaa toteaa.

Suojamateriaalien
kulutus hyvinvointipalveluissa on moninkertaistunut koronaviruspandemian
aikana. Tästä on aiheutunut mittavat lisäkustannukset näitä palveluita
tuottaville kuten järjestöille ja yrityksille. Suojautumisesta
aiheutuva merkittävä kustannuspaine voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa
palvelutuotannon jatkuvuuden ja palveluiden saatavuuden sekä työpaikkojen
säilymisen.

Sosiaali- ja
terveysministeriön 30.6.2020 antamassa kuntainfossa on todettu, että
koronavirustilanteessa lisääntyneen henkilösuojainten käytön kustannusten
korvaaminen yksityisille toimijoille perustuu ensisijaisesti palvelun
järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin silloin, kun sote-palvelu on
kunnan järjestämisvastuulla. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että
tarvittaessa sopimuksia on avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti.
Mikäli palvelun järjestäjän ja tuottajan väliset sopimukset ovat puutteellisia,
on palvelun järjestäjän viime kädessä vastattava suojainten saatavuudesta osana
asianmukaista hoitoa.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on perusteltua päättää
suojautumisen kustannusten korvaamisesta ja korvaustasosta yhtenäisin
kansallisin perustein kaikille hyvinvointipalveluita julkiselle sektorille
tuottaville toimijoille, kuten järjestöille ja yrityksille. Esimerkiksi
Ruotsissa hallitus antoi jo toukokuussa asetuksen, jonka mukaan myös
yksityisille palveluntuottajille on maksettava täysi korvaus koronan
aiheuttamista lisäkustannuksista.

”Selkeän
kansallisen ohjeistuksen myötä kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitsisi erikseen
neuvotella jokaisen palveluntuottajan kanssa suojautumisesta aiheutuneiden
lisäkustannusten korvaamisesta,” Sarkomaa päättää.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa