Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajilta kirjallinen kysymys sote-rahoituksesta

Blogi

Tiedote 23.10.2020

Kansanedustaja Sari Sarkomaan, kok, sote-rahoitusta koskeva kirjallinen kysymys on koonnut taakseen joukon Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajia. Kysymys kuuluu: miten hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa HUSin riittävän rahoituksen ja yhdenvertaiset toimintaedellytykset sekä HUSin säilymisen Suomen johtavana, kansainvälisesti toimivana yliopistosairaalana, joka voi varmistaa potilaiden hoitomahdollisuudet sekä lääke- ja terveystieteen tutkimusmahdollisuudet.

Sarkomaa toimii Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajista koostuvan neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Potilaiden hoito Uudellamaalla uhkaa vaarantua 

Uudistuksessa uusmaalaisten potilaiden hoidosta leikattaisiin yli 300 miljoonaa euroa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä näkyisi kansanedustajien mukaan välittömästi potilaille tarjottavan hoidon nopeudessa sekä hoidon priorisoinnissa ja laadussa. 

Tähän asti HUS on menestynyt kustannustehokkuudessa erittäin hyvin sekä kansallisessa että pohjoismaisessa vertailussa. 

Uudenmaan rahoituksen rapautuminen olisi isku yhdenvertaiselle erikoissairaanhoidolle. On olemassa riski, että erikoissairaanhoitoon syntyy kahden kerroksen maailma, kuten perusterveydenhuoltoon on jo syntynyt sairauskuluvakuutuksin. 

Koko erikoissairaanhoidon järjestelmä saattaa romuttua 

Suunniteltu rahoitus ei riitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastuisiin, vaan romuttaisi maamme erikoissairaanhoitojärjestelmän. Suomen johtavaan yliopistosairaalaan kohdistuva rahoitusleikkaus vaikuttaisi potilaiden hoitomahdollisuuksiin ja lääketieteen tutkimukseen koko maassa, ja olisi uhka tasa-arvon toteutumiselle. 

Valtion osoittama rahoitus perustuu pääosin tarvevakioituihin kriteereihin, jotka painottuvat kroonisiin sairauksiin. Kriteeristö johtaa merkittävään tulonsiirtoon Uudeltamaalta muualle Suomeen. Mallissa ei huomioida akuuttia ja vaativaa erikoissairaanhoitoa, eikä metropolialueen erityispiirteitä. 

Kriteeristö ei myöskään kannusta terveyden edistämiseen, eikä huomioi HUSin erityisroolia valmiuden ylläpidossa ja kansallisena palveluntuottajana.  

Lakiesityksessä edelleen vakavia puutteita 

Sote-esityksessä terveydenhuoltolain mukaisen erityisvastuualueen korvaa hyvinvointialueiden (ent. sote-maakunnat) yhteistyöalue. Laissa ei kuitenkaan kuvata, miten yhteistoimintasopimus laaditaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle. 

Potilasturvallisuuden ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että HUS voi sopia erityisvastuualueen hyvinvointialueiden kanssa sekä terveyspalveluiden järjestämisestä että tuottamisesta.  

Lakiluonnoksessa ehdotetaan tuleville hyvinvointialueille ja HUS-maakuntayhtymälle keskusjohtoista investointimallia. Malli on HUSin mukaan byrokraattinen ja kankea, eikä se ota huomioon erityisvastuita tai muutoksien hallintaa. 

Lakiesityksestä puuttuu määritelmä yliopistosairaaloista ja niitä koskevista säädöksistä. Tämä puute vahingoittaa pahimmassa tapauksessa yhteistyötä yliopiston kanssa, sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen toimintamahdollisuuksia. 

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta (KENK) kuuli kokouksessaan 8. lokakuuta HUSin näkemyksiä ja korjausesityksiä Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. 

Keskustelun pohjalta syntyneen kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet seuraavat Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajat:

Sari Sarkomaa, pj, kok
Tiina Elo, 1. vpj, vihr
Eveliina Heinäluoma, 2. vpj, sd
Riikka Slunga-Poutsalo, 3. vpj, ps
Wille Rydman, kok
Terhi Koulumies, kok
Sari Multala, kok
Inka Hopsu, vihr
Mari Holopainen, vihr
Riikka Purra, ps
Eva Biaudet. r

> Kirjallinen kysymys eduskunnan verkkosivuilla (latautuu hitaasti)

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033 

Varapuheenjohtajat
– Tiina Elo, puh. 045 261 7447
– Eveliina Heinäluoma, puh. 09 432 3050
– Riikka Slunga-Poutsalo, puh. 09 432 3057
 

Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä valitut kansanedustajat muodostavat yhteisen neuvottelukunnan. Edustajia on 58, mikä on yli neljännes koko eduskunnasta. Puheenjohtajana toimii helsinkiläinen Sari Sarkomaa (kok.). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on espoolainen Tiina Elo (vihr.), toinen varapuheenjohtaja helsinkiläinen Eveliina Heinäluoma (sdp) ja kolmas varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps) Lohjalta. Neuvottelukunnan kokousten valmistelu hoidetaan Uudenmaan liitossa, sihteerinä toimii liiton viestintäjohtaja Inka Kanerva.

Ota kantaa