Kokoomuksen Sarkomaa: terveysperusteinen sokerivero kitkemään kansansairauksia, vähentämään terveysmenoja ja tuomaan verotuloja

Blogi

Tiedote
22.10. 2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa
kirittää hallitusta valmistelemaan terveysperusteista verotusta aloittaen ensin
sokeriverosta. Terveysperusteisen verotuksen tavoitteena on terveyttä
edistävien ruokavalintojen ja kansanterveyden edistäminen sekä terveydenhoidon
kustannusten vähentäminen. Samalla kerrytetään verotuloja.

 ”Veropohjan
laajentaminen koskemaan virvoitusjuomien lisäksi makeisia ja jäätelöä sekä
kaikkia muita sokeripitoisia tuotteita on perusteltua. Verotus perustuisi
lisättyyn sokeriin ja kohdistuisi tasapuolisesti eri tuotteisiin. Runsaalla
sokerin syönnillä on yhteys useisiin kansansairauksiimme kuten sydän- ja
verisuonisairauksiin sekä hampaiden reikiintymiseen. Suomalaiset syövät ja
juovat terveytensä kannalta liikaa sokeria,” Sarkomaa toteaa.

Hallitus
on ohjelmassaan luvannut selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön
kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin.
Valmistelu on syytä aloittaa. Valtiovarainministeriön sokeriverotyöryhmän
(2013) aikaisemmin havaitsemat esteet ovat siltä osin poistuneet, kun sokerin
ilmoittaminen ravintoainemerkinnöissä on nykyään pakollista. Veron perusteen
tulee olla kansanterveydellinen – näin se useiden asiantuntijoiden mukaan ei
olisi EU-säännösten vastainen eikä sisältäisi valtiontueksi katsottavaa
valikoivaa verotukea.

”Erityisesti
lasten ja nuorten ruokavalio sisältää liikaa sokeria. Huolena on erityisesti
jatkuva ylipainon kasvu ja suunterveyden heikkeneminen. Suomessa asuvista
2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia oli vuonna 2019
vähintään ylipainoisia. Kansanterveytemme näkökulmasta on aivan olennaista
saada ravintotottumuksia siihen suuntaan, että se sisältää vähemmän
terveyttämme murentavaa lisättyä sokeria,” Sarkomaa toteaa.

Maailman
terveysjärjestö WHO on jo usean vuoden ajan suositellut verojen ja tukien
käyttöä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä. Esimerkiksi Unkarissa, on
otettu käyttöön terveysveromalleja, jotka ovat saaneet EU:n komission
hyväksynnän.

”Verottamalla
sokeria voidaan ohjata kuluttajia vähentämään liiallista sokeripitoisten
tuotteiden kulutusta. Sokerivero on monia muita veroja oikeudenmukaisempi,
koska kuluttaja voi omilla ostovalinnoillaan vaikuttaa siihen, miten paljon
vero vaikuttaa omaan talouteen. Vero ei koskisi hedelmiä tai kasviksia, joten
terveelliseksi katsottavien elintarvikkeiden verokohtelu ei muuttuisi,”
Sarkomaa sanoo.

”Verolla
voidaan myös ohjata teollisuutta panostamaan vähäsokerisempien
tuotevaihtoehtojen kehittämiseen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on oltava
terveysperusteisen valmisteveron veropohjan säätäminen mahdollisimman laajaksi
ottamalla siihen mukaan myös tuotteet, joissa on korkea suola- tai
rasvapitoisuus,” Sarkomaa sanoo. 

Eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunta on vuonna 2018 edellyttänyt
terveysperusteista sokeriveroa yksimielisessä mietinnössään.
Valtiovarainvaliokunta korosti samana vuonna, että tällainen vero olisi
perusteltu. Sokeriveroa ovat kannattaneet myös Ravitsemusneuvottelukunta,
Ruokavirasto ja THL. 

Edustaja
Sarkomaa on jättänyt kirjallisen
kysymyksen terveysperusteisen veron käyttöönotosta
 vauhdittaakseen
hallitusta toimiin. Kysymyksen ovat allekirjoittaneet kokoomuksen
eduskuntaryhmän kansanedustajat Marko Kilpi, Mia Laiho ja Sofia Vikman.

Lisätiedot:

Sari
Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Ota kantaa