Kokoomusedustajat: Kentän hätähuudolla oltava vaikutus – soten lausuntopalaute otettava huomioon

Blogi

Tiedote
9.10.2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ovat huolissaan siitä, että hallitus hosuu ja jättää kiireessä huomiotta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta koskevan lausuntopalautteen. Kokoomusedustajien mukaan ministeriön on viipymättä julkaistava lausuntokooste, jotta voidaan arvioida millä perusteella lakiluonnokseen tehdään muutoksia.

Ministeri Kiuru kertoi myöhään torstaina, että hallituksen
sote-ratkaisu on valmistumassa pian. Hallitus on kiirehtinyt
sote-lakiluonnoksen yksityiskohtien korjaamista. Ikonen ja Sarkomaa kysyvät,
onko hallitus oikeasti ehtinyt käymään massiivisen ja ilmeisen kriittisen
lausuntotulvan läpi näin nopeasti.

”Hallituksen on varattava riittävästi aikaa poikkeuksellisen
laajaan ja kriittiseen lausuntopalautteeseen käsittelemiseksi. Lausuntopalaute
on välttämätöntä käydä huolellisesti läpi, sillä hallitus on saanut runsaasti
moitteita siitä, ettei kuntia ja sidosryhmiä kuultu lainkaan lakiesityksen
valmistelussa. Lausuntoja ei saa sivuuttaa kiireeseen vedoten”, edustajat
sanovat.

Lausunnolla olleeseen hallituksen esitysluonnokseen sosiaali-
ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi jätettiin yhteensä
ennätykselliset 773 lausuntoa. Mittava määrä lausunnonantaja on tuonut esiin
pitkän listan huolia ja ongelmia hallituksen sote-uudistuksen toteuttamiseen
liittyen.

”Yhteenveto lausunnoista tulee olla avoimesti kaikkien nähtävillä
mahdollisimman pian, kun hallitus on kertomassa mitä muutoksia se on tekemässä
lakiluonnokseen”, edustajat vaativat.

”Kyseessä on Suomen historian merkittävin hallintouudistus,
eikä sitä saa valmistella salassa. Näin merkittävän uudistuksen valmistelua ei
saa viedä kansalaisten ulottumattomiin sulkemalla kunnat, järjestöt, yritykset
ja muut kentän toimijat ulkopuolelle”, edustajat sanovat.

”Hallitus on omassa hallitusohjelmassaan antanut lupauksen
uudenlaisesta vuorovaikutuksesta, jonka tavoitteena on tuoda yhä laajempi
joukko osaksi yhteiskunnan uudistamista. Sote-uudistuksen valmistelu on
henkinyt täysin vastakkaista politiikkaa. Avoimen ja osallistavan prosessin
sijaan lakiesitys on valmisteltu salassa, virkamiesvetoisesti ministeriön
uumenissa”, edustajat sanovat.

Lisätietoja,

Anna-Kaisa Ikonen, 09 432 3062

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa