Ryhmäpuhe valtion budjetin 2021 lähetekeskestelussa

Blogi

Arvoisa puhemies,

Hallituksen budjettiesityksen pääviesti on hyytävä. Jo ennen
koronaepidemiaa aloitettu vastuuton päätösten lykkäyslinjaa jatkuu. Hallitus
jatkaa maamme jaloilleen pääsemiseen välttämättömien päätösten lykkäämistä,
vaikka suomalaiset ovat kohdanneet sotien jälkeen pahimman kriisin.

Hallitus lupasi ohjelmassaan, ettei se elä tulevien
sukupolvien kustannuksella. Nyt lupaus on rumasti rikottu. Hallituksen
velkaviisikko kasaa 60 miljardia lisätaakkaa veronmaksajien harteille.

Ongelmamme ei ole kuluvan tai ensi vuoden velanotto.
Ihmiset, yritykset ja kunnat on kannateltava kriisin yli, jotta vältymme
pysyviltä vaurioilta. Siihen on hyväksyttävää ottaa velkaa. 

Koronan testaamiseen, hoitoon ja taltuttamiseen on oltava
voimavarat. Tämän puolesta kokoomus on tehnyt työtä ja kirittänyt hallitusta.
Vihdoin maskisuosituskin saatiin.

Ongelma on, että hallitus rakentaa koko vuosikymmenen
velanoton varaan. On vastuutonta, että tulopuoli, päätökset työllisyyden ja
kestävän talouskasvun vauhdittamiseksi, laiminlyödään. Miten voi luottaa
sellaisen hallituksen kykyyn kantaa vastuuta, jonka mielestä tulojen ei
tarvitse kattaa menoja kymmeneen vuoteen – ei mitenkään.

Hallituksen työllisyyspäätökset kokivat budjettiriihessä
mahalaskun. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan työllisyys vahvistuisi
noin 15 000 henkilöllä. Vaikka hallituksen tavoite edellyttäisi pitkälle yli
100 000 uutta työpaikkaa.

Laskemalla yhteen hallituksen työllisyyttä heikentävä
päätökset, työllisten määrä jopa vähenee. Jääkylmää politiikkaa sadoille
tuhansille työttömille ja lomautetuille ihmisille sekä heidän perheilleen.

(Kaikeksi järkytykseksi hallitus siirsi työllisyystavoitteen
aikataulun vuosikymmenen loppuun. Miksi? Ihmisethän tarvitsevat työtä nyt –
eikä vasta kymmenen vuoden päästä.)

Yhteiskuntavastuuta tarvitaan vaikeina aikoina kaikilta.
Arvoisa pääministeri, miksi te ette edellytä sitä myös itseltänne? Miksi korona
estäisi tekemästä kaikki työllisyysuudistukset, jotka helpottaisivat työpaikan
saamista lähivuosina? Miksi te jätätte tekemättä? 

Hallituksen on lopetettava koronan takana kyyristely.Koronakriisi
ei ole syy tehdä vähemmän vaan on tehtävä enemmän. Suomalaisilla ei ole
varaa hallituksen rakentamaan menetettyyn vuosikymmeneen.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen tympeälle tekemättömyydelle on olemassa
vaihtoehto. Kokoomus on esittänyt uudistuksia, joilla työtä tekevien määrä
kasvaisi yli 100 000:lla. Tavoitteeksi on otettava Pohjoismainen 80 %
työllisyysaste. Haluamme Suomen, jossa jokainen saa tehdä työtä ja
yrittää. 

Puolet ehdotuksemme työpaikoista tulisi
valtiovarainministeriön elokuisesta esityksestä. Siitä jättäisimme pois vain
opiskelua vähentävät kohdat. Ansiosidonnainen on porrastettava. (Ensimmäisten
kuukausien aikana turva olisi nykyistä korkeampi ja laskisi portaittain).
Ikäsyrjintää on kitkettävä ja ikäihmisten syrjintään ajava eläkeputki on
poistettava.

Toinen puoli ehdotuksestamme sisältää työtä ja yrittäjyyttä
tukevia keinoja ulkopuolisiin arvioihin tukeutuen. Olemme esittäneet tasa-arvoa
ja työllisyyttä vahvistavaa perhevapaauudistusta sekä varhaiskasvatusmaksujen
alentamista. Terapiatakuun toteuttamista, jotta apua mielenterveyden ongelmiin
saisi ajoissa. Tekisimme yli 75-vuotiaille superkotitalousvähennyksen. (,joka
mahdollistaisi kotona pärjäämistä ja palveluyrittäjyyttä.) Korottaisimme
opintotuen tulorajoja 50 prosentilla. 

Keventäisimme verotusta, jotta ponnistelusta saisi
ansaitsemansa palkkion. Jokaisesta työtunnista pitää jäädä vähintään puolet
tekijälle. On epäoikeudenmukaista, että suomalainen opettaja tai toimihenkilö
maksaa palkastaan 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin naapurimaa Ruotsissa. 

Vauhdittaisimme paikallista sopimista turvaten palkansaajan
aseman, jotta työpaikka löytyisi yhä useammalle. Edistäisimme kansainvälisen
rekrytoinnin voimakasta lisäämistä. Toivottaisimme Suomeen tervetulleeksi
kaikki työn perässä muuttavat osaajat.

Talouden pyörät on saatava pyörimään terveyden kannalta
turvallisesti. Valtiokeskeisyyden sijaan keinoja on luotava yhdessä
työntekijöiden, yrittäjien ja kuntien kanssa.

Haitallisia normeja on purettava – edes kokeiluksi.
Runsaista lupauksista ja kansanedustajien enemmistön tuesta huolimatta edes
pienpanimoiden verkkomyynti ei etene. Miksi?

Hallituksen rakenneuudistuslistakin on tynkä, ja nekin vähät
ovat vakavissa vaikeuksissa. Suomen osaavat rehtorit eivät syyttä vastusta
oppivelvollisuuden pidentämistä, joka osoittautui koulutusleikkaukseksi eikä
takaa toisen asteen tutkintoa.

Vieläkin vahvempi kritiikki vyöryy kuntataloutta romuttavaa
maakunta- ja soteuudistusta kohtaan. Josko pääministeri kuuntelisi
edes itse valtuutettuna sote-lausunnossa Tampereelta lähettämäänsä hätähuutoa,
jossa vaaditte maakuntahallinnon sijaan etenemään kuntapohjaisesti. Ja ihmisten
palvelut edellä. Kokoomus antaa sille täyden tukensa.

Arvoisa hallitus, vaihtoehtoja on.

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin siemenet ovat koulutuksessa,
osaamisessa ja sivistyksessä. Kokoomus on esittänyt korkeakoulujen
pääomittamista miljardilla eurolla. Ja TKI-panostuksien nostamista vuosittain
100 miljoonalla vuosikymmenen loppuun. 

Oppivelvollisuuden pidentämiseen tarkoitetut eurot
kohdistaisimme lasten varhaiseen tukemiseen ja opetukseen laatuun. Niin, että
jokainen nuori saa koulupolulta riittävät tiedot ja taidot, jotka kantavat
vähintään toisen asteen tutkintoon. Se on Suomen tärkein tavoite.

Yhtä lailla Suomen on onnistuttava yhdistämään
pienenevät päästöt ja kestävä talouskasvu. Emme halua jättää lapsillemme elinkelvotonta
ympäristöä. Odotimme budjettiriihestä päätöksiä ilmastokriisin hoitoon,
mutta tulokset jäivät jälleen kerran laihoiksi. Myös kokoomuksen esittämät
lisätoimet Itämeren ja erityisesti Saaristomeren pelastamiseksi jäivät
tekemättä. 

Hyvät suomalaiset,

Budjettiesitystä lukiessa tulee selväksi, että hallitus
jatkaa vastuutonta tekemättömyyden linjaa. Se on hyvinvointiyhteiskuntamme
ja ihmisten mahdollisuuksien näivettymiseen johtava tie. Meillä ei
ole sama suunta.

Kokoomus haluaa tehdä Suomesta hyvinvoivan maan, jossa saa
tehdä, yrittää ja toteuttaa unelmiaan. Maan, jossa jokainen pidetään mukana.
Jossa ihminen on tärkein.

Haluamme turvata myös tuleville sukupolville ne
edellytykset, jotka tekevät suomalaisista maailman onnellisimman kansan. Koronaepidemiasta
huolimatta maamme tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Jos vain tartumme
niihin. Tekemättä ei voi jättää.

Ota kantaa