Kokoomusedustajat: Oppivelvollisuuden pidentämiselle on parempi vaihtoehto

Blogi

TIEDOTE 4.10.2020
Julkaisuvapaa heti

Tällä viikolla eduskunnassa on käyty välikysymyskeskustelu hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikasta. Hallituspuolueiden edustajien puheenvuorossa korostettiin oppivelvollisuuden laajentamista työllisyystoimena. Kokoomuksen Paula Risikko, Sari Multala sekä Sari Sarkomaa ovat huolissaan hallituksen todellisuudentajusta.

”Hallitus väittää
työllisyystoimeksi keinoa, jonka täysimääräiset työllisyysvaikutukset näkyvät
vasta vuonna 2065. Meillä ei ole lähes viittäkymmentä vuotta aikaa odotella,
että työllisyyttä tässä maassa vahvistetaan. Tekojen aika on nyt!” edustajat
toteavat.

Hallituksen arvion mukaan
oppivelvollisuuden laajentaminen vahvistaa vuosikymmenen lopussa työllisyyttä
1600 henkilöllä. Ja viidenkymmenen vuoden päästä mahdollinen vaikutus on
15 000 työllistä. Hallituksen ehdotus oppivelvollisuusiän nostamiseksi ei
takaa, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon loppuun. Sillä ei
puututa myöskään toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen. Ehdotuksen mukaan
oppivelvollisuus päättyy sinä päivänä, kun nuori täyttää 18 vuotta. Toisen
asteen koulutus kuitenkin jatkuu siitä vielä noin vuoden.

”Oletukset esityksen laskelmien
taustalla ovat huterat ja todella kaukana todellisuudesta. Panostukset on
laitettava jo peruskouluihin, jotta jokainen peruskoulun päättänyt saa
riittävät tiedot ja taidot pärjätä toisella asteella. Toinen toimien painopiste
on oltava toisen asteen koulutuksen keskeyttämisuhan alla olevissa nuorissa.
Hallitus näyttää unohtaneen nämä nuoret kokonaan”, jatkavat edustajat.

Eri arvioiden mukaan tulossa oleva,
aliresursoitu oppivelvollisuuden laajentaminen tulee kaiken kukkuraksi
johtamaan tilanteeseen, jossa kunnat joutuvat leikkaamaan varhaiskasvatuksesta
ja perusopetuksesta. Tämä tarkoittaa suurempia ryhmäkokoja ja vähemmän
oppimisen tukea.

Hallituksen harjoittamalle
koulutuspolitiikalle on vaihtoehto saavuttaa sama tavoite. On huonoa
lainvalmistelua, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kuunnellut alan
parhaita asiantuntijoita vaan perustelee uudistusta pelkästään taloustieteellisestä
näkökulmasta.

”Kokoomus panostaisi voimakkaasti
varhaisiin vuosiin ja nuorten tukemiseen koko koulupolun ajan räätälöidysti.
Hallitus paikkaa laastarilla avohaavaa aivan liian myöhäisessä vaiheessa.
Uudistuksen resurssit eivät kohdistu niille nuorille, jotka eniten tukea
tarvitsevat”, päättävät edustajat.

Lisätietoja:

Paula Risikko, p. 050 511 3107
Sari Multala, p. 040 531 7104
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa