Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Terapiatakuu sivuutettiin kylmästi budjettiriihessä

Blogi

Tiedote
20.9.2020

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho kiittävät hallitusta budjettiriihen
päätöksistä, joilla voidaan edistää kuntoutumista ja työelämään siirtymistä.
Kaikista vaikuttavin mielenterveyttä edistävä työllisyystoimi, terapiatakuu,
jäi kuitenkin vielä toteuttamatta.

”Osatyökyvyttömyyseläkkeen
lineaarinen malli sekä nuorten psykososiaalisten palveluiden vakiinnuttaminen
sekä työllisyys- ja elinkeino palveluiden vahvistaminen nuorten palvelupiste
Ohjaamoihin ovat hyviä asioita. Panostukset perustason mielenterveyspalveluiden
vahvistamiseksi ja varhainen tuki ovat myös välttämättömiä, kun tavoitteena on
taittaa mielenterveysongelmien kasvu. Terapiatakuu on toteutettava nyt”,
Sarkomaa ja Laiho toteaa.

Mielenterveyden
sairaudet ovat Suomessa yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ja valtava syrjäytymisen syy.
Mielenterveyssyistä myönnettyjen eläkkeiden määrä on kasvanut 25 prosenttia
vuodesta 2016.

”Suurin kansansairautemme mielenterveysongelmat
aiheuttavat mittavan määrän menetettyjä työtunteja, pudottaa nuoria
koulutuspolulta ja estää ihmisiä tekemästä työtä sekä toteuttamasta unelmiaan.
Kehityssuunnan muuttamiseksi mielenterveyspalvelujen saatavuutta on
parannettava terapiatakuun mukaisesti”, vaatii Sarkomaa.

Terapiatakuun
myötä Suomeen rakennettaisiin tehokas mielenterveyshoidon perustaso osaksi
nykyisiä terveyskeskuksia. Näin hoitoa olisi saatavilla
matalla kynnyksellä yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisemmin.
Mielenterveyspoolin arvion mukaan peruspalveluissa varhain aloitettu hoito
voisi auttaa siirtämään vuosittain jopa 7500 suomalaista sosiaalietuuksien
piiristä työelämään, mikä vastaa hallituskauden aikana 30 000 uutta
työllistynyttä.

”Paremmalla
hoitoon pääsyllä ja ennaltaehkäisevillä toimilla olisi mahdollista vähentää
tuhansien ihmisten vuosittaista syrjäytymistä, työkyvyttömyyseläkkeitä,
työpoissaoloja sekä opintojen keskeytymisiä”, huomauttaa Laiho.

Terapiatakuu
on kaikkien puolueiden kannattama ja se keräsi laajan kansalaisten tuen
kansalaisaloitteena.

”Koronakriisin
myötä mielenterveyspalvelujen tarve on entisestään kasvanut. Vastuuministeri
Kiuru on eduskunnan kyselytunnilla vakuuttanut kannattavansa terapiatakuu
-aloitetta. Hallitukselta odotetaan nyt konkreettisia päätöksiä ”, Sarkomaa ja
Laiho päättävät.

Lisätiedot

Sari
Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Mia
Laiho, puh. 050 433 6461

Ota kantaa