Terhokodin pelastamisoperaatiossa onnistuttava

Blogi

Uutinen inhimillistä
ja osaavaa saattohoitotyötä tekevän Terhokodin yt- neuvotteluista ja
epävarmasta tulevaisuudesta on vakava. Terhokodissa tehdään mittaamattoman
tärkeää työtä kuolemansairaiden ihmisten ja heidän omaistensa kuoleman
kohtaamisen helpottamiseksi. Niin, että arvokas kuolema olisi mahdollista.
Terhokodin työn jatkuminen on varmistettava.

Vaativan
erityistason saattohoidon palvelun järjestämisvastuu keskitettiin Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) vuonna 2015. Sen jälkeen HUS on
hankkinut saattohoitopalvelut Terhokodilta pääkaupunkiseudun kuntien puolesta.
Monen tekijän summa on vaikuttanut siihen, että Terhokodin käyttöaste on
pienentynyt.

Terhokodin,
kuntien ja HUS:n kesken on sovittu selvitettäväksi vaativan tason
saattohoitopalveluiden järjestäminen HUS:n alueella ja sen osana myös
Terhokodin toiminta. Selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä. 

Selvityksen
lopputulemana on saatava Terhokodin toiminnan kestävästi turvaavat askeleet.
Ratkaisun on oltava sellainen, että Terhokoti voi jatkaa hyvää työtään
edelläkävijänä, yhteistyökumppanina, itsenäisenä ja arvokkaana saattohoidon
toteuttajana ja kehittäjänä. Terhokodin on voitava jatkaa inhimillisenä
kodinomaisena yksikkönä, jossa myös koko perhe saa tukea.

Terhokodin
olemassaolon ajan saattohoito on merkittävästi kehittynyt. Terhokoti on ollut
tässä työssä keskeinen toimija. Työtä on paljon tehtävänä ja sen on
jatkuttava. Ihmisarvoa kunnioittavan ja lempeän elämän loppuvaiheen
saattohoidon ja kivun hoidon saatavuudessa on maassamme edelleen isoja
eroja. 

Yliopistossa
opiskeluaikoina tein yövuorossa työtä vanhusten pitkäaikaishoidon osastolla, jossa
myös nuorena hoitajana sain ensimmäiset kosketukset kuolevan ihmisen hoitoon.
Yksin jääminen ja sen tuoma turvattomuus on yksi suurimpia vanhusten ja
huolenaiheita.

Monet yöt valvoin
elämän viime hetkiä elävän ihmisen rinnalla kiireisen osaston töiden painaessa
päälle. Silloisina yön tunteina minusta tuli vannoutunut hyvän saattohoidon
puolesta puhuja ja edistäjä. Hyvään saattohoitoon kuuluu se, että on aikaa
ihmisille silloin kun hän sitä tarvitsee.

Sain kunnian olla
juhlapuhujana vuonna 2018 Terhokodin 30-vuotisjuhlissa. Silloin painotin,
että saattohoitokotien perhekeskeinen toimintakulttuuri on oltava keskeinen osa
vaativaa saattohoitoa nyt ja tulevaisuudessa. Pidän välttämättömänä, että
saattohoitokotien asemaa vahvistetaan osana saattohoidon kehitystyötä. 

Laadukasta
saattohoitoa on oltava saatavilla yhdenvertaisesti ihmisen tarpeen mukaan.
Ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa saattohoitopaikkaan. On
välttämätöntä löytää ratkaisu, jolla turvataan Terhokodin toiminta saattohoidon
tarjoajana, kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Terveydenhuollon
maisteri 

Ota kantaa