Hallitus hukkaamassa Saaristomeren pelastamisrahat!

Blogi

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Sari
Multala ja Saara-Sofia Sirén 
vaativat ympäristöministeri Krista
Mikkosta huolehtimaan, että budjettiriihessä tehdään päätöksiä vakavasti
sairaan Saaristomeren pelastamiseksi. Edustajat vaativat, että ravinnepäästöjen
vähentämishankkeisiin hallituskaudelle sovitut 250 miljoonaa euroa
suunnataan vaikuttavimpiin toimiin sen sijaan, että rahat
hajasijoitettaisiin moniin pieniin hankkeisiin. 

”Lounais-Suomen ravinnevalumat ovat nousseet koko Itämeren
alueen kriittiseksi rehevöitymisen hotspotiksi. Siksi toimia tulisi kohdentaa
tälle alueelle. Rahaa on ja kyse on siitä, onko tahtoa kohdentaa ne
vaikuttavasti. Meremme on pelastettavissa, mutta se vaatii historiallista
käännettä ravinnekuormituksessa”, edustajat toteavat. 

Lisääntyvät sateet ja lumettomat talvet kasvattavat
ravinnevalumia maalta. Viime talvena Itämereen valui ennätyksellinen
ravinnekuorma. Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan ilmastonmuutos
voi pahimmillaan kasvattaa fosforin huuhtoumaa Saaristomeren valuma-alueen
pelloilta 50 prosenttia.

”Maamme fosforiravinteiden tarve saataisiin lähes katettua
kotimaisen karjatalouden lantojen sisältämällä fosforiravinteilla. Siksi
olisi järkevää luoda kestävällä tavalla toimiva
orgaanisten lannoitteiden kiertotalousmarkkina. Tästä hyötyvät maatilat ja
Saaristomeri sekä koko Itämeri”, edustajat toteavat.

Edustajat vaativat, että hallituksen on tehtävä samalla
päätökset, joilla turvataan vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisesti
ravinnevalumien ehkäisy hyödyntämällä peltojen kipsikäsittelyä, rakennekalkituksia
sekä kuitulietteitä.

”Teimme viime eduskuntakaudella päätöksen mittavasta
Itämeren pelastamisohjelmasta. Vakava tosiasia on, että jo päätetyn lisäksi
tarvitsemme suojelutoimiin ripeästi lisää vaikuttavuutta.
Ympäristöministerin ja koko maan hallituksen on nähtävä, että
vaikuttavammat toimet ovat välttämättömiä myös siksi, että ilmastonmuutos
kasvattaa Itämeren rehevöitymistä”, edustajat päättävät.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa 050 511 3033

Sari Multala 040 531 7104

Saara-Sofia Sirén 050 513 2051

Ota kantaa