Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: ikäihmisten kohtelun ja palveluiden virheitä ei saa toistaa koronan toisessa aallossa

Blogi

TIEDOTE 29.8.2020

JULKAISUVAPAA HETI

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho vaativat hallitukselta mahdollista koronan toista aaltoa varten ajoissa selkeitä kansallisia ohjeita ja suosituksia. Senioreiden oikeuksien toteutumista on myös valvottava. Edustajien mielestä ikäihmisten perusoikeuksien toteutuminen, palveluiden toimiminen ja koronan torjuntatoimien yhdenvertaisuus on varmistettava. 

”Hallituksen on varmistettava, ettei ikäihmisten oikeuksia poljeta koronan varjolla. Pitkäaikainen lähes miljoonan ihmisen kategorinen ikään perustuva eristäminen ei ollut inhimillistä. Se loukkasi itsemääräämisoikeutta ja oli omiaan rakentamaan ikäsyrjinnälle kasvualustaa. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita sekä tarpeita ja nämä tulee ottaa suosituksissa ja ohjeissa huomioon,” vaatii kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa.

”Opiksi on otettava. Hallituksen ja terveysviranomaisten vastuulla
on hakea ratkaisut ja tehdä suositukset, jotta koronataudin riskiryhmään
kuuluvat voivat turvallisesti liikkua, tavata läheisiään ja käyttää
tarvitsemiaan palveluja,” jatkaa Sarkomaa.

”Joudumme elämään koronan kanssa vielä pitkään, eikä ikääntyneitä saa jättää
yhteiskunnan ulkopuolelle. On selvää, että yli 70-vuotiaita ja muita
riskiryhmiin kuuluvia pitää suojata koronavirukselta, mutta viime kevään
kaltaista ja yhteiskunnan ulkopuolelle jättämistä heidän kohdallaan ei
voida antaa enää tapahtua. Ihmisillä on iästä ja sairaudesta huolimatta oikeus
vapauteen, liikkumiseen ja läheisten tapaamiseen. Ne pitää pystyä järjestämään
koronaturvallisesti rajoittamatta heidän perusoikeuksiaan, sanoo Laiho.

Laiho viittaa viimekeväiseen poikkeustilaan, jolloin lähes
miljoona yli 70-vuotiasta oli pitkään eristyksissä joko kotonaan tai
hoitolaitoksissa. Vanhuksiin kohdistuvia rajoituksia jatkettiin keväällä
pidempään kuin muita koronarajoituksia. Monilla omaisilla oli huoli
läheisistään, joiden tilannetta he eivät päässeet edes tarkistamaan.

Kokoomusedustajat esittävät myös vahvan huolen palveluiden
puutteista koronaepidemian aikana.

”Olemme
saaneet vakavia hätähuutoja varsinkin muistisairaita hoitavilta
omaishoitajilta. He jäivät täysin yksin, kun yhteiskunta ja palvelut
suljettiin. Heille tärkeät vapaapäivät ja intervallihoidot loppuivat monessa
paikassa kuin seinään”, edustajat muistuttavat.

”Taudin torjunnan lisäksi ihmisen mahdollisuuteen ylläpitää
toimintakykyä ja sosiaalisiin suhteita on kiinnitettävä enemmän huomiota, kun
hallitus tekee kansallisia ohjeita ikäihmisiä ja hoitohenkilökuntaa varten.
Emme voi ajatella pelkästään koronaa, vaan rajoituksissa tulee ajatella myös
ihmisen kokonaishyvinvointia ja oikeutta elää omannäköistään elämää,” edustajat
päättävät.

LISÄTIEDOT:

Mia Laiho, puh. 050 433 6461

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Ota kantaa