Muistisairaiden ja läheisten palvelut ja arki eivät suju ilman järjestöjä

Blogi

Julkaistu 21.8.2020

Valtiovarainministeriö esittää vuoden 2021 budjettiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaamista 127 miljoonalla eurolla. Tämä merkitsisi järjestöjen rahoituksen 33 prosentin laskua. 

Esitys on erittäin huolestuttava tukea tarvitsevien ja haavoittavassa tilanteessa elävien kuten muistisairaiden ihmisten kannalta. 

Järjestöjen matalan kynnyksen maksuton ammatillinen tuki ja vertaistuki täydentävät julkisen ja yksityisen sektorin palveluita tavalla, jota on vaikea, jopa mahdoton korvata.   

Muistisairaus on kansansairaus, jota sairastaa noin 200 000 suomalaista. Omaisten ja läheisten kautta  sairaus vaikuttaa jopa miljoonan ihmisen arkeen. Sairastunut ja läheinen tarvitsevat tietoa, ohjausta ja neuvontaa sekä vertaistukea elämäntilanteeseensa.  

Erityisen haastava tilanne on nyt. Keväällä koronapandemia keskeytti muun muassa  kaiken ryhmätoiminnan sekä sulki muistisairaat ja läheiset koteihinsa. Rajoitustoimien pitkittyessä sekä sairastuneiden että läheisten jaksaminen vaarantui. Nyt on aika vahvistaa tukea ja auttamisen tapoja, ei vähentää niitä. 

Muistisairauden taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista kolme neljästä sairasta keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Ympärivuorokautisen hoivan kustannukset ovat keskimäärin 60 000 euroa vuodessa asukasta kohden. 

On lyhytnäköistä leikata tukea ihmisiltä, jotka sairastavat etenevää neurologista sairautta, joka vaatii myös läheisiltä paljon. Muistisairauden varhainen toteaminen, oikea lääkitys, kuntoutus, sujuva arki ja mielekäs tekeminen pitävät toimintakykyä ja aivoterveyttä yllä sekä siirtävät vaativampien palveluiden tarvetta eteenpäin.  

Muistiliitto vaatii, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan vuonna 2021 perumalla esitetyt leikkaukset ja järjestöjen rahoitus ratkaistaan myös pidemmällä aikavälillä muun muassa laskemalla arpajaisveroa ja kompensoimalla Veikkauksen tuottojen laskua budjettivaroista. 

Muistiliitto ry 
Merja Mäkisalo-Ropponen, puheenjohtaja 
Sari Sarkomaa, 1. varapuheenjohtaja 
Pasi Kivisaari 2. varapuheenjohtaja  

Ota kantaa