Kotitalousvähennys tuo työpaikkoja ja sujuvoittaa ihmisten arkea

Blogi

Hallituksen
kotitalousvähennykseen tekemä leikkaus on rajussa ristiriidassa
hallitusohjelman lupausten kanssa parantaa ihmisten arkea ja ostovoimaa,
senioreiden palveluja ja helpottaa eläkeläisten toimeentuloa.

Kannustan
vasemmistovihreää hallitusta perumaan kotitalousvähennykseen tekemänsä leikkauksen
ja ottamaan sen kehittämisen osaksi työllisyystoimia ja parempien palveluiden
kehittämistä. 

Hallituksen
on tärkeää kuulla myös eläkeläisjärjestöjä asiassa. Vastaanotin viime syksynä
kokoomuksen puolesta Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kaikille
eduskuntaryhmille luovuttaman kannanoton. Kaikki eläkeliitot, myös
vasemmistopuolueiden, vaativat kotitalousvähennyksen leikkaamisen perumista ja
yli 75-vuotiaille korotettua vähennystä tukemaan itsenäistä selviytymistä
kotona.

Esitimme
syksyllä 2019 kokoomuksen
vaihtoehtobudjetissa
kotitalousvähennyksen leikkauksen perumista ja Sitran
mallin mukaisesti yli 75-vuotiaille uutta, nykyistä parempaa
kotitalousvähennystä. Mallin taustalla on Sitran teettämät perusteelliset
laskelmat. Malli on Sitran arvion mukaan sisäisesti kustannusneutraali.

Senioreiden
superkotitalousmallissa verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin.
Nykyinen 100 euron omavastuu poistettaisiin. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin
enintään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä
vähennyksen tekemiseen. Kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja
verohuojennuksen yhdistelmä. Mallista voisivat hyötyä kaikkia yli 75-vuotiaat,
myös pienituloiset eläkeläiset, joiden eläkkeestä maksamat verot eivät ole
aiemmin riittäneet vähennyksen tekemiseen. 

Esimerkiksi
40 euron tuntitaksalla kotipalvelun hinta olisi hallituksen mallilla 27 euroa
ja kokoomuksen mallilla 12 euroa tunti. Senioreiden superkotitalousvähennys
toisi nykyistä paremman mahdollisuuden tukea ikäihmisten kotona asumista, hyvää
arkea ja itsemääräämisoikeutta. Kotitalousvähennyksellä ihminen voi itse valita
tarvitsemansa palvelut, jotka kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Uudistuksella
olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia, kuten ihmisten kotipalveluiden
ja arjen paraneminen, työpaikkojen lisääntyminen ja ikäihmisten palveluasumisen
mahdollinen lykkääminen.

Sitran
raportin laskelmissa on arvioitu, jos 14 000 ikäihmisen tehostetun
palveluasumisen tarve siirtyy puolella vuodella, kustannussäästö olisi 330
miljoonaa euroa. Kotitalousvähennyksen käyttäjistä yli 40 prosenttia on
eläkeläisiä. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen on tärkeää aina kun se on
turvallista ja ihmisen oman tahdon mukaista.

Kotitalousvähennys
on tuonut uusia työpaikkoja, yrityksiä ja kitkenyt harmaata taloutta,
helpottanut erilaisten perheiden arkea ja ylikireätä verotustamme. Hallituksen
on viisasta muuttaa kielteistä asennettaan kotitalousvähennykseen. 

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Ota kantaa