Kokoomuksen Sarkomaa: Senioreiden superkotitalousvähennys lisää työllisyyttä ja sujuvaa arkea

Blogi

Tiedote 20.8.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa kannustaa hallitusta muuttamaan
asennettaan kotitalousvähennystä kohtaan ja tarttumaan kokoomuksen ehdotukseen
ottaa kotitalousvähennyksen kehittäminen osaksi senioreiden palveluiden
parantamista ja työllisyystoimia.

”Kotitalousvähennykseen kuluvan
vuoden budjetissa kohdistettu leikkaus on täysin päinvastainen toimenpide, kuin
mitä hallituksen lupaukset parantaa senioreiden palveluja ja helpottaa
eläkeläisten toimeentuloa antavat ymmärtää”, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaan mukaan hallituksen on
tärkeää kuulla eläkeläisjärjestöjä asiassa.

”Vastaanotin viime syksynä
kokoomuksen puolesta Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n eduskuntaryhmille
luovuttaman kannanoton. Kaikki eläkeliitot, myös vasemmistopuolueiden,
vaativat kotitalousvähennyksen leikkaamisen perumista ja yli 75-vuotiaille
korotettua vähennystä tukemaan itsenäistä selviytymistä kotona”, Sarkomaa
kertoo. 

Kokoomus on esittänyt jo
syksyllä 2019 vaihtoehtobudjetin yhteydessä kotitalousvähennyksen leikkauksen
perumista ja Sitran
mallin
mukaisesti yli 75-vuotiaille uutta, nykyistä parempaa
kotitalousvähennystä. Mallin taustalla on Sitran teettämät perusteelliset
laskelmat. Malli on Sitran arvion mukaan sisäisesti kustannusneutraali.

Senioreiden
superkotitalousmallissa verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin.
Nykyinen 100 euron omavastuu poistettaisiin. Lisäksi palvelujen ostoon
annettaisiin enintään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät
riitä vähennyksen tekemiseen. Kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran
tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä. Mallista voisivat hyötyä kaikkia yli
75-vuotiaat, myös pienituloiset eläkeläiset, joiden eläkkeestä maksamat
verot eivät ole aiemmin riittäneet vähennyksen tekemiseen. 

Sarkomaan mukaan senioreiden
superkotitalousvähennys toisi nykyistä paremman mahdollisuuden tukea
ikäihmisten hyvää arkea ja itsemääräämisoikeutta. Kotitalousvähennyksellä
ihminen voi itse valita tarvitsemansa palvelut, jotka kuuluvat
kotitalousvähennyksen piiriin.

”Uudistuksella
olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia, kuten ihmisten kotipalveluiden
ja arjen paraneminen, työpaikkojen lisääntyminen ja ikäihmisten palveluasumisen
mahdollinen lykkääminen”, Sarkomaa päättää. 

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, p. 050 511
3033

Ota kantaa