Kokoomuksen Sarkomaa: Koronakevään jälkeen sosiaali- ja terveysjärjestöjen massiivinen rahoitusleikkaus kohtuuton

Blogi

Tiedote 22.8.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa pyytää hallitusta kuulemaan ihmisten hätää ja etsimään budjettiriihessä kestäviä ratkaisuja turvaamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta. 

Budjettiesityksessä olevan historiallisen suuri
järjestöjen rahojen leikkausesitys on vaarassa murentaa sote-järjestöjen toiminnan pohjaa. Valtiovarainministeriön vuoden 2021 budjettiesityksessä
esitetään sosiaali- ja
terveysjärjestöiltä leikattavaksi ensi vuonna 127 miljoonaa euroa, mikä on 33
prosenttia kukuvaan vuoteen verrattuna.

Järjestöt tekevät mittaamattoman
arvokasta työtä, jota yhteiskunnalla ei ole varaa menettää, eikä myöskään
mahdollisuutta paikata.

”Toteutuessaan leikkaukset
vaikuttaisivat merkittävällä tavalla monien, erityisesti haavoittuvassa
asemassa olevien tai muuten tukea ja apua tarvitsevien ihmisten elämään.
Koronan ensimmäisen aallon aikana julkisen sektorin palveluiden sulkeminen
esimerkiksi muistisairaiden perheiden osalta jätti omaishoitajat yksin.
Järjestöjen tarjoama vertaistuki oli koronakevään aikana monelle ainoa tuki.

Määrärahojen leikkaus ja
mahdollinen koronan toinen aalto huolestuttaa montaa järjestöjen tarjoaman
vertaustuen varassa elävää ihmistä. Nyt
on aika vahvistaa tukea ja auttamisen tapoja, ei vähentää sitä,” Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa
muistuttaa, että vielä keväällä koronakriisin aikaan STM vetosi järjestöihin,
jotta ne toimisivat ihmisten auttamiseksi, ilman, että miettisivät toimintansa
sopeuttamista. Tähän vetoomukseen nähden esitetyt leikkaukset antavat täysin
päinvastaisen viestin. Lisäksi järjestöjen rahoituksen leikkuri on räikeässä
ristiriidassa Marinin hallitusohjelman kanssa, jossa tavoitellaan vahvempaa
kansalaisyhteiskuntaa ja järjestöjen toiminnan autonomisuutta.

Uhka rahoituksen
merkittävästä leikkaamisesta aiheuttaa järjestöjen henkilöstössä huolta
työpaikoista ja toiminnan jatkuvuudesta. Koronakevään
epävarmuuden jälkeen monen jaksaminen on muutenkin kovilla.

”Järjestöjen
kanssa on keskusteltava rahoituksen tulevaisuudesta. Siihen tarvitaan
suunnitelmallisuutta, ei näin suuria äkkiliikkeitä. Erityisen
huolestuttavaa on, että rahoitusleikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin pitkäjänteiseen
perusrahoitukseen,” Sarkomaa päättää.

Sarkomaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja
terveysjärjestöjen rahoituksesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

vauhdittaakseen hallitusta ottamaan budjettiriihessään huomioon järjestöjen
mittaamattoman arvokas työ.

Lisätiedot:

Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033

Ota kantaa