Kokoomuksen Sarkomaa: Terveydenhuollon julkinen laatutieto edellytys sote-uudistuksen onnistumiselle

Blogi

Tiedote 14.8.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Sari Sarkomaa kirittää ministeri Krista Kiurua tekemään
viivyttelemättä päätöksen kansallisista terveydenhuollon laaturekistereistä.

”Valtakunnallinen laaturekisteri, jossa on mukana myös perusterveydenhuolto
ja hoitotyö, tuovat täysin välttämätöntä avoimuutta
palvelujärjestelmäämme, kun hoitoyksikkökohtaiset tulokset ovat tiedossa,
julkisia ja vertailukelpoisia. Tiedolla ei voi johtaa, jos sitä ei ole.
Päätöksiä on jouduttu tekemään osin ”pussi päässä”. Palvelujärjestelmän
kehittäminen ei voi onnistua, ellei ole käytettävissä tietoa hoidon laadusta ja
vaikuttavuudesta,” Sarkomaa toteaa.

Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos (THL) on pilotoinut terveydenhuollon
laaturekistereitä viime eduskuntakaudella kokoomuksen aloitteesta
eduskunnan valtion budjettiin lisäämän rahoituksen turvin.

THL:n
pilottihankkeessa on havaittu, että laaturekisterit tarjoavat tehokkaan
työkalun sote-järjestelmän arviointiin
.
STM ja THL ovat valmistelleet THL-lain muutosten mahdollistamaa asetusta, jolla
nimettäisiin THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle tulevat laaturekisterit. Usealla
taholla herännyt huolta, ettei asia etene. Asetuksen allekirjoituksesta vastaa
peruspalveluministeri Kiuru. 

Monelle suomalaiselle on varmasti hämmästyttävä ja
järkyttäväkin tieto, että julkisista terveydenhuollon palveluista ei ole
valtakunnallisesti kerättyä laatutietoa. Kansallisen hoidon
laadun seurannan ja vertailun puute on räikeä epäkohta. Suomi
poikkeaa laaturekistereiden puuttumisen vuoksi muista Pohjoismaista ja monien
EU- ja OECD-maista.

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit ovat edellytys valtakunnallisesti yhdenvertaisten palveluiden kehittämiselle ja hoidon vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantumiselle. Laaturekisterit parantavat potilaiden saaman hoidon laatua, hoidon vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta.

”Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa palveluiden vaikuttavuus ja laatu, tiedolla johtaminen ja asiakaslähtöisyys on nostettava hallintolähtöisen sote- uudistuksen sijaan kärkeen. Ilman laaturekistereistä on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pelkkä torso,” Sarkomaa toteaa.

Useat
potilasjärjestöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon edunvalvontajärjestöt sekä
tutkijat ovat kannattaneet terveydenhuollon laaturekistereiden vakiinnuttamista
Suomessa sekä niiden laajentamista sosiaalialan palveluihin.

”Laaturekistereistä
hyötyvät kaikki – niin potilaat, terveydenhuollon ammattilaiset, tutkijat,
päätöksentekijät kuin veronmaksajatkin, jotka kaikki tarvitsevat ajantasaista
tietoa hoidon laadusta. Ihmisten yhdenvertaisuus paranee, kun
vertailutiedon avulla voidaan kohdentaa resursseja sinne, missä niitä eniten
tarvitaan,” päättää Sarkomaa. 

Sarkomaa
on jättänyt kirjallisen kysymyksen
terveydenhuollon laaturekistereiden perustamisesta ja sosiaali- ja
terveydenhuollon laadun kehittämisestä

vauhdittaakseen terveydenhuollon laaturekistereiden perustamista Suomessa.
Kysymyksen ovat allekirjoittaneet Mia Laiho, Pia Kauma, Sinuhe Wallinheimo,
Mari-Leena Talvitie ja Jukka Kopra.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

p. 050 511 3033

Ota kantaa