Oppivelvollisuuden pidennysesitys on Helsingille koulutusleikkaus

Blogi

Julkaistu Helsingin Uutisissa 2.8.20

Helsingin kaupungin lausunto Marinin hallituksen
oppivelvollisuuden pidentämisesityksestä on tyrmäävä, vaikka hallituspuolueiden
edustajat kaupunginhallituksessa äänestäen pehmensivät virkamiesten
valmistelemaa lausuntoa.

Esitysluonnoksen kustannusarviot ovat Helsingin lausunnon
mukaan alimitoitettu ja yli 40 prosenttia suuremmat kuin hallitus arvioi.
Helsinki ei pidä esitystä mahdollisena ilman lisärahoitusta. Muutoin
kustannukset jouduttaisiin leikkaamaan toisaalta. Tämä vaarantaisi toisen
asteen koulutuksen ja perusopetuksen laadun.

Lausunnon mukaan esitys vaikeuttaa koronakevään aikana
syntyneiden ongelmien korjaamista.

Vasemmistovihreän hallituksen suurimpana sivistystekonaan
julistama oppivelvollisuuden pidentäminen osoittautui koulutusleikkaukseksi. Ei
ole ihme, että lakiesitys herättää lausuntokierroksella huolta ja vastustusta.

Noin 30 % toisen asteen opiskelijoista Helsingissä on
ulkopaikkakuntalaisia. Lausunnossa on vahva huoli siitä, että koulumatkojen
maksuttomuus lisäisi koulutuspaikkojen kysyntää ja heikentäisi helsinkiläisten
nuorten mahdollisuuksia päästä kotikaupungissaan toisen asteen koulutukseen.

Esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun
oppivelvollinen täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuuden pidentämisestä huolimatta
nuorella olisi edelleen mahdollisuus keskeyttää opinnot saamatta tutkintoa
valmiiksi.

Helsingin kaupungin lausunnossa alleviivataan, että
oppivelvollisuusesitys ei tuo lisää tukea niille  nuorille, joiden
elämäntilanne on vaikea ja opiskeluvalmiudet ovat heikot toisen asteen
opintojen suorittamiseen. Esitys ei takaa toisen asteen tutkinnon
suorittamista.

Helsinki nostaa esille myös sen, että esitys syrjii
erityisen tehtävän lukioita ja asettaisi lukiolaiset eriarvoiseen asemaan.

On vaara, että oppivelvollisuusesityksen varjolla
heikennettäisiin erityisen tehtävän lukioiden ja sopimuskoulujen asemaa.

Helsinki kantaa vahvaa huolta luonnoksen useista
valuvioista ja lähes mahdottomasta aikataulusta.

Kokoomus esitti, että kaupunginhallitus ei kannata
lakiluonnosta vaan katsoo, että sen tavoitteet olisivat saavutettavissa
paremmin kohdistamalla esitykseen varatut resurssit tuen tarpeessa oleville
lapsille ja nuorille.

Uudistuksessa tulisi panostaa siihen, että perusopetusta,
koulupolun nivelvaiheita ja opinto-ohjausta vahvistetaan niin, että kaikki
saavuttavat riittävät perustaidot ja löytävät oman koulutusväylänsä.
Voimavaroja tarvitaan myös toisen asteen koulutuksen ryhmäkokojen
pienentämiseen ja oppimisen tuen vahvistamiseen sekä kohdennettuun tukeen
niille, joille opintokustannukset muodostuisivat opintojen esteeksi.

Resurssit on laitettava lasten varhaiseen tukeen ja
opetuksen voimavaroihin, jotta jokainen nuori saa varhaiskasvatuksesta ja
peruskoulusta riittävän osaamisen, joka kantaa vähintään toisen asteen
tutkintoon. Se on Suomen tärkein tavoite.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

kolmen nuoren äiti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän vpj

Ota kantaa