Kokoomusedustajat: Hallituksen turvattava kotihoidon palvelut tuomalla vanhuspalvelulain kokonaisuudistus heti syksyllä eduskuntaan

Blogi

Tiedote 27.6.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustajat Mia
Laiho
, Sari Sarkomaa ja Anna-Kaisa Ikonen vaativat hallitusta
antamaan viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi vanhuspalvelulain
kokonaisuudistuksen ja toimet kotihoidon heikentymisen estämiseksi. Eduskunta
äänesti tällä viikolla ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksesta.
Kokoomusedustajien mukaan hoitajamitoitus jättää huomiotta yli puolet hoivaa
tarvitsevista ikääntyneistä ja jopa heikentää heidän tarvitsemiaan kotihoidon
palveluita.

”Kokoomus on tyytyväinen
siihen, että hoitajia lisätään ympärivuorokautiseen hoivaan. Samaan aikaan
esitämme vakavan huolen siitä, että hallitus ei ole huomioinut kotihoidon
tarpeita lainkaan. Hallituksen esittämä mitoitus vaatii 4400 hoitajan
lisäämistä pelkästään ympärivuorokautiseen hoivaan. Kun hoitajia ei ole, heitä
joudutaan siirtämään kotihoidosta ja vammaispalveluista. Milloin hallitus tuo
suunnitelman ja toimet sen varmistamiseksi, että tämä vakava riski vältetään?”,
sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo.

”Asiantuntijoiden ja
hallituksen oman esityksen perusteluissa on arvioitu hoitajamitoitusesityksen
heikentävän kotihoidon vanhusten asemaa. Kun vain ympärivuorokautisen hoivan
hoitajamäärää säännellään lailla, on todennäköistä, että kotihoidon jo
ennestään huutava hoitajapula syvenee. Pidän erittäin kovana ja kylmänä
politiikkana, että hallitus ei ole esittänyt yhtään toimea kotihoidon vanhusten
tilanteen helpottamiseksi. On ymmärrettävä, että kotihoidossa on paljon palveluja
tarvitsevia, kovin heikkokuntoisia ja usein muistisairaita ihmisistä. Myös
arvokasta mutta usein hyvin raskasta omaishoitajan työtä tekevät omaishoitajat
tarvitsevat apua ja tukea. Kokoomus ei hyväksy hallituksen kotihoidon vanhuksia
syrjivää linjaa”, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa
sanoo.

”Kokoomus kantaa vastuuta
kaikista vanhuksista ja on esittänyt vaihtoehdon,
jossa hoitajia lisättäisiin jo nyt niin ympärivuorokautiseen hoivaan kuin
kotihoitoon ja omaishoitajien tueksi”, edustajat sanovat.

Kokoomus esitti
ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitusta koskevaan lakiin lausumaa, jolla
hallitusta olisi vaadittu varmistamaan, että kotihoidon tilanne ei heikkene.
Myös vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen tuomista eduskunnan käsittelyyn
vaadittiin lausumalla. Hallituspuolueet äänestivät lausumia vastaan 26.6.
eduskunnan täysistunnossa.

”Esitetyillä lausumilla olisi
paikattu hallituksen hoitajamitoituslakiin jättämiä epäkohtia ja varmistettu,
että jokaisen hoivaa tarvitsevan ikääntyneen palvelut turvataan.
Hoitajamitoituksen rahoitukselta puuttuu pohja ja hoitajia ei ole riittävästi.
Nämä vakavat puutteet vaarantavat koko vanhuspalveluiden kokonaisuuden
toimivuuden. On huolestuttavaa, että hallituspuolueet ovat sulkeneet silmänsä
näiltä puutteilta. Eilinen päätös tuo helpotusta, mutta ei riitä yksin
korjaamaan vanhustenhuollon epäkohtia. Jatkossa katse on käännettävä
kotihoitoon. Lisäksi keskusteluun on otettava henkilöstöresurssien ohella myös
hoivan laatutekijät ja toimintakulttuuri; se, miten vanhus arjessa kohdataan”,
kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

”Täysin auki oleva kysymys on,
miten hallitus aikoo rahoittaa hoitajamitoitusesityksensä ja lisähoitajat
kotihoitoon? Ja miten omaishoitajien ja heidän läheistensä tilannetta aiotaan
kohentaa? Eduskunta ja Suomi odottavat hallitukselta rehellisiä vastauksia ja
ripeitä toimia. Esitykset on tuotava eduskuntaan heti syksyllä.
Budjettiriihessä on osoitettava niin hoitajamitoituksesta kuin kotipalveluista
ja omaishoidosta puuttuvat määrärahat”, edustajat sanovat.

Lisätietoja:

Mia Laiho, p. 050 433 6461
Sari Sarkomaa, p. 050 511 3033
Anna-Kaisa Ikonen, p. 09 432 3062

Ota kantaa