Eduskuntaterveiset kesäkuu 2020

Blogi

Tilaa eduskuntaterveiset sähköpostiisi tämän linkin kautta!

Arvoisa vastaanottaja,

Suurin kiitos koronaepidemian taittumisesta kuuluu sisukkaasti ohjeita noudattaneille suomalaisille. Nyt on maan hallituksen vastuulla tuoda eduskuntaan esitykset, joilla me autamme yritykset, ihmiset ja koko Suomen tämän kriisin yli ja alamme jälleenrakentaa Suomea. 

Eduskunta käsitteli historiallisen suurta 5,5 miljardin euron lisätalousarviota. Yhteensä valtio ottaa tänä vuonna velkaa arviolta 18,8 miljardia euroa. Elvytystoimia on tehtävä, mutta vastuullisesti ja vaikuttavasti.

Eduskuntaryhmämme esitti ennen juhannusta vaihtoehdon Marinin hallituksen vastuuttomalle velanoton politiikalle, jossa ei ole ajatustakaan uhrattu laskun maksamiseen. Samoin hallituksen työllisyystoimien lykkäyslinja on kovaa ja kylmää politiikkaa, joka on vaarassa johtaa massatyöttömyyteen ja hyvinvointiyhteiskuntamme murenemiseen.

Kokoomus haluaa estää työttömyyden tuomat inhimilliset kärsimykset ja valtion talouden leikkaukset. Esitimme työlinjan, jossa on toimet 100 000 uuden työllisen saamiseksi. Esitys on hallituksen käytettävissä. 

Työllisyyspaketti pitää sisällään mm. paikallisen sopimisen laajentamisen, työn verotuksen keventämisen sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen. Esitämme työllisyyttä tukevaa perhevapaa- ja sosiaaliturvauudistusta, yrityssaneerausten helpottamista sekä alkoholi- ja ravintolasääntelyn uudistamista. 

Vaikka useat asiantuntijat ovat pitäneet välttämättömänä tehdä elvytystoimien ja lisävelanoton rinnalla työllisyyttä edistäviä rakenneuudistuksia, siirtää hallitus päätökset tulevaisuuteen. Selitykset tekemättömistä työllisyystoimista muuttuvat entistä kummallisemmiksi. Herää huoli aikooko Marinin hallitus lykätä työllisyyttä edistävät rakenteelliset uudistukset kokonaan seuraavalle hallitukselle ja laskun lapsille. 

Olin Politiikka radiossa keskustelemassa lisätalousarviosta yhdessä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen kanssa. Kokoomuksen reseptimme on se, että kaikki laskut Suomessa maksetaan tulevaisuudessakin koronasta riippumatta työllä ja yrittämisellä. 

Suuri huoli on myös maan hallituksen EU-politiikasta. Hallituksen kanta Euroopan komission esittämään valtavaan 750 miljardin euron koronaelvytyspakettiin annettiin eduskunnalle auttamatta liian myöhään eikä komission esitykseen edes yritetty vaikuttaa etukäteen. Suomi on vaarassa ajautua muiden maiden talousongelmien maksumieheksi. Koronaviruksen aiheuttama kriisi on poikkeuksellinen ja sen vaikutukset ovat niin terveydellisiä, sosiaalisia kuin taloudellisiakin. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä jätimme eriävän mielipiteen hallituksen kantaan EU:n elpymisrahastosta. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana pidän välttämättömänä, että Suomella on EU-politiikassa linja, joka perustuu talouskuriin, tiukkoihin talouspolitiikan sääntöihin ja kilpailukyvyn hakemiseen. Siihen, että jokainen vastaa omasta taloudestaan.

Paikallista sopimista tarvitaan 

Vaadimme yhdessä kansanedustaja Arto Satosen kanssa, että osana työllisyystoimia paikallinen sopiminen tulee ulottaa myös järjestäytymättömien yritysten käyttöön. Tämä edellyttää työlainsäädännön muutosta. Muutosta on edellytetty myös ns. Vihriälän raportissa. Työpaikkakohtainen sopiminen lisäisi yritysten halukkuutta palkata rohkeammin lisää työvoimaa. Paikallinen sopiminen olisi nopeasti toteutettava ja vaikuttava keino työllisyyden vahvistamiseksi. 

Työtä muistisairaiden ihmisten oikeuksien ja palveluiden toteutumiseksi jatkettava 

Koronakriisi on aiheuttanut erityisen paljon huolta muistisairaille ja heidän läheisilleen. Olen tehnyt työtä, jotta monet muistisairaat ja heidän läheisensä eivät jäisi ilman palveluita koronaepidemian aikana. 

Olemme Muistiliitossa vedonneet hallitukseen ja myös kuntiin palveluiden turvaamiseksi. 

Pääministeri Marinin hallituksen päätös lakkauttaa kansallinen muistiohjelma oli monelle järkytys. Olen tehnyt työtä yhdessä Muistiliiton puheenjohtajiston kanssa päätöksen perumiseksi. Työtä on jatkettava tietoisuuden lisäämiseksi muistisairauksista ja muistiystävällisen Suomen rakentamiseksi. Oikeus elää omannäköistä elämää kuuluu kaikille iästä ja sairaudesta riippumatta. Muistiliiton puheenjohtajistossa olemme yhteisvoimin tehneet toimenpidealoitteen muistiohjelman jatkamisesta

On pidettävä kiinni siitä, että ihmisten oikeudet toteutuvat ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan myös koronaepidemian aikana. Oikeusministerin tulisi varmistaa, ettei ikäihmisten oikeuksia poljeta koronan varjolla.

Muistiliiton puheenjohtajiston Merja Mäkisalo-Ropposen ja Pasi Kivisaaren kanssa jätimme toimenpidealoitteen

Oppivelvollisuuden pidentäminen on väärä lääke 

Pääministeri Marinin hallituksen esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä on osoittautumassa koulutusleikkaukseksi. Helsingin kaupungin virkamiesten valmistelema lausuntoehdotus on tyrmäävä. Uudistus kannattaa kuopata.

Perustietojen ja -taitojen puute on ydinsyy miksi toisen asteen tutkintoa ei suoriteta vaan opinnot keskeytyvät. Vakavia syitä toisen asteen tutkinnon keskeyttämiseen ovat myös mielenterveys- ja päihdeongelmat. Resurssit on laitettava lasten varhaiseen tukemiseen ja opetuksen voimavaroihin, jotta jokainen nuori saa varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta riittävän osaamisen, joka kantaa vähintään toisen asteen tutkintoon ja sieltä korkeakouluun tai työelämään. Sivistysvaliokunnan jäsenenä urakoin tämän tavoitteen eteen.

Valtion koronakompensaatioiden kohdistuttava koronan koviten runtelemaan Helsinkiin

Koronaepidemia on koitellut koviten Helsinkiä. Koronatarunnoista noin 40 prosenttia on ollut Helsingissä. Uudenmaan liiton laskelmien mukaan alueen kuntien verotulot romahtavat maltillisimmassakin skenaariossa noin 650 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos ajautuu 600 miljoonaa euroa tappiolle. Johtamani Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta on ottanut kantaa ja tehnyt työtä sen puolesta, että kuntien ylimääräiset kustannukset ja verotulomenetykset sekä HUS:n kustannusten kasvu kompensoidaan erillisinä. Talouden pyörät on saatava turvallisesti ja ripeästi käyntiin. Olen jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Itämerta ei saa tumpata!

Intohimoisena Itämeren suojelijana kannan rehevöitymisen lisäksi vahvaa huolta roskaantumisesta. Tupakan tumppi on maailman yleisin muoviroska, joka ei häviä luonnosta koskaan. On arvioitu, että luontoon päätyy Suomessa yli kolme miljardia ja maailmassa 4,5 biljoonaa tumppia. Myrkyllisistä tupakan tumpeista on monin tavoin haittaa ihmisille, eläimille ja luonnolle. Ravintoketjun kautta tupakan tumppien myrkyt päätyvät eläimiin ja ihmisten ruokalautasille. Ehdotan blogissani vaikuttavampia toimia puhtaamman luonnon ja Itämeren saavuttamiseksi.

Silpomiselle on saatava stoppi

Kouluterveyskysely nostaa esille vakavan tiedon, että Suomessa syntyneiden tyttöjen sukuelinten silpomista tapahtuu joko Suomessa tai sitten tyttöjä lähetetään ulkomaille silvottavaksi. Kouluterveydenhuollon pitää jatkossa kerätä asiasta parempaa tietoa ja ennen kaikkea tarjota tytöille tietoa sekä tukea. Silpominen on yksiselitteisesti lapsen törkeä pahoinpitely, rikos ja ihmisoikeusloukkaus. Suomen on pystyttävä suojelemaan tyttöjä. Jätimme kansanedustaja Sofia Vikman kanssa kirjallisen kysymyksen ja kehotamme hallitusta toimimaan tyttöjen suojelemiseksi ja silpomisen lopettamiseksi. Olemme tehneet asiasta myös lakialoitteen. Silpomiselle on saatava nollatoleranssi.

Kuntoutusalan yritysten toimintaedellytykset turvattava

Tein töitä ja onnistuimme yhdessä Kuntoutusyrittäjät ry:n kanssa vaikuttamaan yritysten yleisen kustannustuen valmisteluun. Pahasti myöhässä olleen tuen valmistelussa ei oltu humioitu sitä, että kuntoutusalan yrittäjien liikevaihdosta on alv 0 % terveyden- ja sairaanhoitoa. Olen iloinen siitä, että uudessa lakiesityksessä tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tämä mahdollistaa myös kuntotusalan yrittäjien kustannustuen saannin. Suomen uudelleen rakentamisessa on varmistettava, että laadukkaita terapia- ja kuntoutusalan palveluita on saatavilla jatkossakin. Jätin kirjallisen kysymyksen kuntoutusalan yrittäjien huomioimisesta yritysten yleisen kustannustuen valmistelussa ja myöntämisessä.

Ajankohtaisia kannanottoja ja valtiopäivätoimia

Kaikki ajankohtaiset asiat nettisivuillani

Heinäkuun lomailen ensin Saimaan ja sitten Itämeren aalloilla. Elokuun alussa palaan työn ääreen. 

Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

Ota kantaa