Terveystieteiden maisterikoulutus palautettava Helsingin yliopistoon

Blogi

Helsingin yliopiston
terveydenhuollon maisterin koulutus lakkautettiin 1990-luvun lopussa. Jo
silloin oli tiedossa, että päätös aiheuttaa ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämiselle. On välttämätöntä, että eduskunnan käsittelyssä olevan
lisätalousarvion sisältämistä 2 048 lisäaloituspaikasta
yliopistoihin osa suunnataan terveystieteiden koulutuksen palauttamiseksi
Helsinkiin. Helsingin yliopisto on toistamiseen esittänyt opetus- ja
kulttuuriministeriölle tutkinnonanto-oikeuden myöntämistä terveystieteiden
maisterintutkintoon. Vuosien varrella asian
eteen on urakoinut laaja joukko eri toimijoita yhdessä Helsingin yliopiston, Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Tehy:n ja Sairaanhoitajaliiton kanssa.

Helsinki
ja Uusimaa kaipaavat kipeästi uusia terveystieteiden
maistereita. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uhkaa pula pätevistä johtajista ja asiantuntijoista
erityisesti Uudenmaan alueella. Alueen nykyisistä yli- ja
osastonhoitajista iso osa on lähellä eläkeikää. Merkittävä osa Suomen
terveydenhuollon yliopistollista maisterintutkintoa edellyttävistä työpaikoista
sijaitsee laajalla metropolialueella, jossa työskentelee yli neljännes maan
koko hoitohenkilökunnasta. 

Metropolialueen
merkitys on ratkaiseva koko Suomen menestymisen kannalta, mikä tulee ottaa
huomioon myös alueen terveystieteiden koulutustarjonnassa. Tällä hetkellä
Suomessa HYKS:n erityisvastuualue on ainoa erityisvastuualueista, joissa ei ole
tarjolla terveystieteiden maisterikoulutusta.

Laadukas
toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää asiantuntevia ja osaavia
hoitotyön johtajia, asiantuntijoita ja opettajia, joilla on akateeminen
tutkinto ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lisäksi. Terveydenhuollon johto-, asiantuntija ja koulutustehtäviin
vaaditaan yhä useammin yliopistossa suoritettua terveystieteiden maisterin,
lisensiaatin tai jopa tohtorin tutkintoa. Tutkijatehtävissä se on ehdoton
edellytys.

Kasvaviin
ja moninaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin vastaaminen asettaa
hoitotyön johdolle ja asiantuntijoille uusia osaamisvaatimuksia. Sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan vain
laadukkaalla johtamisella ja asiantuntijuudella. Hyvä johtaminen ja hoitotyön
urapolut ovat myös ydin edellytys sote-alan houkuttelevuuden
lisäämisessä. Omat tieteenalaohjelmat ovat välttämättömiä myös kliinisen
laboratoriotyön ja radiografiatyön asiantuntijoiden saatavuuden ja
tieteenalojen sekä ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
kehittymisen varmistamiseksi.

Jätin
12.5.2020 Sairaanhoitajapäivänä kirjallisen
kysymyksen terveystieteiden maisterin koulutuksen käynnistämisestä Helsingin
yliopistossa 
vauhdittaakseni terveystieteen koulutuksen uudelleen
käynnistämistä Helsingin yliopistossa. Vastauksessaan
ministeri Kosonen totesi, että yliopistojen koulutusvastuuesityksistä
keskustellaan touko-kesäkuussa käytävissä sopimuskautta 2021-2024 koskevissa
sopimusneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen kesken
ja, että ratkaisut uusista koulutusvastuista perustuvat kokonaisharkintaan ja
olennaisiin muutoksiin koulutustarpeessa. On välttämätöntä, että päätös
terveystieteiden maisterikoulutus palauttamisesta Helsingin yliopistoon tehdään
pikimmiten.

Voit seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni kansanedustajana
vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisista politiikan
kuulumisista. Eduskuntaterveiset voit tilata lähettämällä minulle
sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi. Tai soittamalla 050
511 3033.

Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Ne ovat
tärkeitä. Pidetään yhteyttä.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja 

terveydenhuollon maisteri, röntgenhoitaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja 

Ota kantaa